Jste zde

Zájmeno vespolné

Vespolné zájmeno je zájmeno, které se v řečtině používá tehdy, jestliže věta referuje o situaci, kdy jednotlivci zahrnutí v plurálním subjektu konají nějakou činnost mezi sebou, na sobě, pro sebe navzájem apod. V češtině žádné takové zájmeno není, a proto se překládá pomocí zvratného zájmena "si, sobě, se, sebe" a příslovce "navzájem / vespolek / mezi sebou". Vzhledem k svému významu, ke své závislosti na plurálním podmětu, existuje v řečtině toto zájmeno pouze v plurálu a nemá nominativ.m. f. n.
genitiv ἀλλήλων ἀλλήλων ἀλλήλων
dativ ἀλλήλοις ἀλλήλαις ἀλλήλοις
akuzativ ἀλλήλους ἀλλήλας ἄλληλαPříklady:

  • καὶ διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχουσιν - A rozmlouvali mezi sebou, že nemají chleby. (Mk 8,16)
  • ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε - Neste navzájem svá břemena. (Gal 6,2)
  • δῶρα πέμψουσιν ἀλλήλοις - Budou si vzájemně posílat dary. (Zj 11,10)