Jste zde

Zvratná zájmena

Zvratná zájmena se používají ve větě tehdy, jestliže se odkazuje na totéž, co označuje výraz v podmětu (Zvratné zájmeno samo tedy v podmětu stát nemůže, a proto nemá nominativ). Mezi různými jazyky jsou rozdíly v tom, zda a do jaké míry se v nich zvratná zájmena používají. V latině (a např. v němčině) existují zvratná zájmena pouze pro 3. osobu:

  1. delecto me - bavím se; delectamus nos - bavíme se
  2. delectas te - bavíš se; delectatis vos - bavíte se
  3. delectat se - baví se; delectant se - baví se

V řečtině podobně jako v češtině se používají zvratná zájmena ve všech třech osobách, ale na rozdíl od češtiny, kde se ve všech osobách užívá stejný tvar (se/sebe, si/sobě), má řečtina v singuláru pro každou osobu zvláštní tvar. 1. osoba sg. a 2. osoba sg. mají tvar utvořený spojením kmene osobního zájmena příslušné osoby a zájmena αὐτός. Situace v řečtině tedy může připomínat zvratná zájmena anglická (myself, yourself). 3. osoba sg. a celý plurál mají však tvar zvláštní.singulár plurál
1. osoba 2. osoba 3. osoba všechny osoby
genitiv ἐμαυτοῦ, -ῆς σεαυτοῦ, -ῆς ἑαυτοῦ, -ῆς ἑαυτῶν
dativ ἐμαυτῷ, -ῇ σεαυτῷ, -ῇ ἑαυτῷ, -ῇ ἑαυτοῖς, -αῖς
akuzativ ἐμαυτόν, -ήν, -ό σεαυτόν, -ήν, -ό ἑαυτόν, -ήν, -ό ἑαυτούς, -άς, -άZapamatujte si: U zvratných zájmen se mohou vyskytnout i tvary zkrácené - např. σαυτοῦ, -ῆς, od σεαυτοῦ, -ῆς nebo αὑτοῦ, -ῆς od ἑαυτοῦ, -ῆς atd.

Poznámky:

  • Zvratné zájmeno 3. os. je vlastně utvořeno podobně jako zájmena v 1. a 2. osobě: tvar byl ak. sg. starého zvratného zájmena třetí osoby, které je etymologicky příbuzné s latinským "sē" a českým "se" (srov. : : se; ἑπτά : septem : sedm).
  • V attičtině měly vlastní formy pro zvratná zájmena také 1. a 2. osoba pl. Tvořily se podobně jako v singuláru, ale skloňovaly se obě složky: např. ἡμῶν αὐτῶν, nebo ὑμῖν αὐτοῖς.