Jste zde

Vztažná zájmena

Vztažná zájmena mají v řečtině podobně jako v češtině tvary, které rozlišují pád, číslo a jmenný rod. Jejich tvary odpovídají holým zájmenným koncovkám (např. u αὐτός, αὐτή, αὐτό) a všechny mají ostrý přídech.


singulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ ὅς οἵ αἵ
genitiv οὗ ἧς οὗ ὧν ὧν ὧν
dativ οἷς αἷς οἷς
akuzativ ὅν ἥν οὕς ἅς

Otázky a úkoly:

  1. Srovnejte tvary řeckých vztažných zájmen s koncovkami zájmena αὐτός, αὐτή, αὐτό.
  2. Čím se liší nom. a ak. sg. neutra vztažného zájmena od nom. sg. maskulina členu ()?
  3. Čím se liší nom. pl. feminina vztažného zájmena od nom. pl.  feminina členu?
  4. Čím se liší nom. pl. maskulina vztažného zájmena od nom. pl. maskulina členu?
  5. Čím se liší ak. pl. maskulina vztažného zájmena od nom. sg. substantiva τὸ oὖς, τοῦ ὠτός - "ucho"?
  6. Čím se liší gen. sg. feminina  vztažného zájmena od 2. sg. ind. impf. akt.  slovesa εἰμί, εἶναι? (viz kapitolu Imperfektum a časově-vidové kmeny)
  7. Čím se liší ak. sg. feminina vztažného zájmena od 3. sg. ind. impf. akt. slovesa εἰμί, εἶναι?