Jste zde

Ukazovací zájmeno

Ukazovací zájmeno οὗτος, αὕτη, τοῦτο - "tento, tato, toto; ten, ta, to" má složitější deklinaci než většina ostatních řeckých zájmen, protože u něho dochází k střídání kmenů. Koncovkami jsou pravidelné koncovky 1. a 2. deklinace kromě nom. a ak. sg. neutra, kde je jako u řady jiných zájmen pouhé -ο (srov. např. zájmeno αὐτός, αὐτή, αὐτό v kapitole o osobních zájmenech).singulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ οὗτος αὕτη τοῦτο οὗτοι αὗται ταύτα
genitiv τούτου ταύτης τούτου τούτων τούτων τούτων
dativ τούτῳ ταύτῃ τούτῳ τούτοις ταύταις τούτοις
akuzativ τοῦτον ταύτην τοῦτο τούτους ταύτας ταύταVšimněte si:

  • Kmen tohoto zájmena začíná na τ ve všech pádech kromě nominativu sg. i pl. u maskulina a feminina.
  • Tvary, které mají v koncovce hlásku α nebo η, mají v kmeni dvojhlásku αυ.
  • Tvary, které mají v koncovce hlásku ο, mají v kmeni dvojhlásku ου.
  • Femininum má v kmeni dvojhlásku αυ ve všech pádech kromě genitivu pl.