Jste zde

Vedlejší věty s optativem

Optativ zástupný

Ve vedlejších větách, které byly závislé na hlavní větě s minulým časem, mohl nastupovat původně optativ na místo indikativu nebo konjunktivu. I v této funkci se optativ v novozákonní řečtině občas vyskytuje:

  • Ἡ δὲ ἐπὶ τῷ λόγῳ διεταράχθη καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος. - Ona při těch slovech zneklidněla a uvažovala, odkud je ten pozdrav. (Lk 1,29)

Optativ potenciální (s částicí ἂν)

Ve vedlejších větách se může vyskytnout také optativ potenciální. Příklady pro tuto funkci optativu jsou v příslušném vlákně o větě jednoduché.