Jste zde

Stupňování adverbií

Úkol: Zopakujte si tvoření adverbií a první i druhý způsob stupňování adjektiv.

Jako stupňované tvary adverbií se používají tvary komparativů a superlativů příslušných adjektiv:

  1. Jako komparativ adverbia se používá ak. sg. neutra komparativu příslušného adjektiva
  2. Jako superlativ adverbia se používá ak. pl. neutra superlativu příslušného adjektiva

Příklady stupňování adverbií

pozitiv komparativ superlativ
δικαίως δικαιότερον δικαιότατα
βαρέως βαρύτερον βαρύτατα
ἀληθῶς ἀληθέστερον ἀληθέστατα
ἀφρόνως ἄφρονέστερον ἄφρονέστατα
πολύ πλέον πλεῖστα
ταχέως τάχιον τάχιστα
ἀγαθῶς κρεῖττον, ἄμεινον κράτιστα, ἄριστα