Jste zde

2. způsob stupňování adjektiv

Druhý způsob stupňování tvoří stupně pomocí koncovek:

  1. -ίων, -ιον, popřípadě -ων, -ον - pro komparativ
  2. -ιστος, -ίστη, -ιστον, popřípadě -στος, -στη, -στον - pro superlativ

Tímto způsobem se stupňuje jen několik málo adjektiv: některá adjektiva 1. a 2. deklinace, některá adjektiva υ-kmenová a různosklonná adjektiva μέγας a πολύς. Komparativ je vždy dvojvýchodný a skloňuje se podle n-kmenového vzoru ἄφρων, ἄφρον s několika odchylkami. Superlativ je trojvýchodný, maskulinum se skloňuje podle λόγος, neutrum podle δῶρον, femininum podle ψυχή.

Protože se u tohoto druhu stupňování často mění oproti pozitivu kmen, mluví se někdy o stupňování nepravidelném a je zde potřeba věnovat více pozornosti každému adjektivu jednotlivě.

pozitiv komparativ superlativ
μέγας velký μείζων μέγιστος
πολύς mnohý πλείων πλεῖστος
ὀλίγος nemnohý ἐλάσσων ἐλάχιστος
ταχύς rychlý ταχίων τάχιστος
ἀγαθός dobrý κρείττων, ἀμείνων κράτιστος, ἄριστος
κακός špatný χείρων, ἥσσων χείριστοςPoznámka: U adjektiva πολύς je v neutru častý komparativ πλέον.Odchylky ve skloňování komparativu

Komparativy druhého stupňování mívají stažené tvary v ak. sg. maskulina a v nom. i ak. pl. obou rodů.singulár plurál
m. a f. n. m. a f. n.
nominativ μείζων μεῖζον μείζους | μείζονες μείζω | μείζονα
genitiv μείζονος μείζονος μείζόνων μείζόνων
dativ μείζονι μείζονι μείζοσι μείζοσι
akuzativ μείζω | μείζονα μεῖζον μείζους | μείζονας μείζω | μείζονα