Jste zde

1. způsob stupňování adjektiv

První způsob stupňování tvoří stupně pomocí koncovek:

  1. -τερος, -τέρα, -τερον - pro komparativ
  2. -τατος, -τάτη, -τατον - pro superlativ

Tímto způsobem se stupňují adjektiva 1. a 2. deklinace i adjektiva 3. deklinace. Ať je pozitiv jakýkoli, stupňované tvary jsou vždy trojvýchodné: maskulinum obou stupňů se skloňuje podle λόγος, neutrum obou stupňů podle δῶρον, femininum u komparativu podle ἡμέρα a u superlativu podle ψυχή. Způsob, jak se tyto stupňovací koncovky připojují ke kmeni, je ale rozdílný.pozitiv komparativ superlativ
1. a 2. dekl. δίκαιος spravedlivý δικαιότερος δικαιότατος
1. a 2. dekl. νέος mladý νεώτερος νεώτατος
3. dekl. υ-kmeny βαρύς těžký βαρύτερος βαρύτατος
3. dekl. σ-kmeny ἀληθής pravdivý ἀληθέστερος ἀληθέστατος
3. dekl. ν-kmeny ἄφρων nerozumný ἄφρονέστερος ἄφρονέστατοςZapamatujte si:

  • U adjektiv 1. a 2. deklinace se stupňovací přípony připojují ke kmenové samohlásce ο (kmen maskulin), která se dlouží na ω, pokud je předchozí slabika krátká a otevřená (σο- φώ- τερος, ale πισ- τό- τερος).
  • U υ-kmenových a  σ-kmenových adjektiv 3. deklinace se stupňovací přípony připojují k prostému kmeni (tj. k tomu kmeni, který je v neutru: ἀληθές, βαρύ).
  • U ν-kmenových adjektiv 3. deklinace se stupňovací přípony připojují také k prostému kmeni, ale rozšiřují se o slabiku -εσ-, pravděpodobně analogicky k σ-kmenům.