Jste zde

Slovesa samohlásková stažená

Tvary prézentního kmene se tvořily u všech thematických sloves stejnými koncovkami, avšak ty zůstaly nezměněné pouze u sloves souhláskových a takových samohláskových sloves, která měla kmen zakončený na dvojhlásku nebo na samohlásku ι a υ. U sloves s kmenem končícím na samohlásky α, ε, ο docházelo v attičtině a v některých dalších dialektech při styku kmenové samohlásky a samohlásky v koncovce ke změnám, které označujeme jako stahování.

Pro každou skupinu sloves samohláskových stažených budeme používat jeden vzor.

  • pro slovesa α-kmenová: ἀγαπῶ - "miluji" (kmen: ἀγαπα-)
  • pro slovesa ε-kmenová: ποιῶ - "dělám, tvořím" (kmen: ποιε-)
  • pro slovesa ο-kmenová: πληρῶ - "naplňuji" (kmen: πληρο-)

Úkol: Prostudujte si pravidla stahování samohlásek.