Jste zde

Pravidla stahování samohlásek

Stahování samohlásek probíhalo podle určitých pravidel, která je pro lepší orientaci v slovesném, ale i jmenném systému řeckého jazyka dobré znát. V této kapitole shrnujeme stahování všech kombinací samohlásek, které přicházejí v úvahu ve slovesných konjugacích stažených sloves.

Stahování u kmenů zakončených na α

stahované hlásky výsledek stahování příklad
α + ε, η α ἀγαπά-ετε > ἀγαπᾶτε
α + ει, ῃ ἀγαπά-εις > ἀγαπᾷς
α + ο, ω, ου ω ἀγαπά-ομεν > ἀγαπῶμεν
α + οι (pouze v optativu)Stahování u kmenů zakončených na ε

stahované hlásky výsledek stahování příklad
ε + ε ει ποιέ-ετε > ποιεῖτε
ε + ο ου ποιέ-ομεν > ποιοῦμεν
ε + dlouhá samohláska nebo dvojhláska ε před nimi zmizí ποιέ-εις > ποιεῖςStahování u kmenů zakončených na ο

stahované hlásky výsledek stahování příklad
ο + ο, ε, ου ου πληρό-ετε > πληροῦτε
ο + ει, ῃ, οι οι πληρό-εις > πληροῖς
ο + ω, η ω πληρό-ω > πληρῶVšimněte si:

  • Samohláska α má vždy převahu nad ε.
  • Samohláska ο má vždy převahu nad všemi ostatními samohláskami.
  • Stahuje-li se samohláska a  iótová dvojhláska, je výsledkem stahování zase iótová dvojhláska (ᾳ, ῳ, ει, οι).