Jste zde

Různosklonná adjektiva

Dvě adjektiva mají v nominativu a akuzativu singuláru maskulina a neutra tvary od jiných deklinací a s jiným kmenem než v ostatních pádech.

1. Adjektivum πολύς, πολλή, πολύ

Adjektivum πολύς, πολλή, πολύ - "mnohý" má nom. a ak. sg. maskulina a neutra podle vzoru εὐθύς, εὐθεῖα, εὐθύ a s kmenem πολ-, a všechny ostatní tvary podle vzorů 1. a 2. deklinace (δοῦλος, ψυχή, δῶρον) a s kmenem πολλ-.singulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ πολύς πολλή πολύ πολλοί πολλαί πολλά
genitiv πολλοῦ πολλῆς πολλοῦ πολλῶν πολλῶν πολλῶν
dativ πολλῷ πολλῇ πολλῷ πολλοῖς πολλαῖς πολλοῖς
akuzativ πολύν πολλήν πολύ πολλούς πολλάς πολλά2. Adjektivum μέγας, μεγάλη, μέγα

Adjektivum μέγας, μεγάλη, μέγα - "velký" má nom. a ak. sg. maskulina a neutra od kmene μέγα-, a všechny ostatní tvary podle vzorů 1. a 2. deklinace (δοῦλος, ψυχή, δῶρον) a s kmenem μεγάλ-.singulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ μέγας μεγάλη μέγα μεγάλοι μεγάλαι μεγάλα
genitiv μεγάλου μεγάλης μεγάλου μεγάλων μεγάλων μεγάλων
dativ μεγάλῳ μεγάλῃ μεγάλῳ μεγάλοις μεγάλαις μεγάλοις
akuzativ μέγαν μεγάλην μέγα μεγάλους μεγάλας μεγάλα