Jste zde

Participium prézenta

Participium prézenta aktiva

Participium prézentu aktiva se tvoří od prézentního kmene slovesa koncovkami -ων pro maskulinum, -ουσα pro femininum a -ον pro neutrum.

Odvození participia prézentu aktiva slovesa λύω:

  1. odtržením koncovky vytvoříme prézentní kmen: λύ-
  2. připojením participiálních koncovek vytvoříme tvary participia pro jednotlivé rody: λύων, λύουσα, λῦον

Maskulinum ptcp. préz. akt. se skloňuje podle vzoru ὁ ἄρχων; sám tento vzor je zpodstatnělým participiem slovesa ἄρχω - "vládnu". Neutrum ptcp. préz. akt. se skloňuje podle téhož vzoru, ale uplatňují se u něho pravidla pro deklinaci neuter: nom. a ak. sg. je roven pouhému kmeni v nedloužené podobě. Femininum ptcp. préz. akt. se skloňuje podle vzoru ἡ δόξα, -ης:singulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ λύων λύουσα λῦον λύοντες λύουσαι λύοντα
genitiv λύοντος λυούσης λύοντος λυόντων λυουσῶν λυόντων
dativ λύοντι λυούσῃ λύοντι λύουσι λυούσαις λύουσι
akuzativ λύοντα λύουσαν λῦον λύοντας λυούσας λύονταOtázka: Tvar λύουσι, který je v dat. pl. m. a n. ptcp. préz. akt., má ještě další funkci. Víte jakou?Participium prézenta media

Participium prézentu media se tvoří podobně jako ptcp. préz. akt. od prézentního kmene slovesa, ale koncovkami -όμενος pro maskulinum, -ομένη pro femininum a -όμενον pro neutrum. Toto participium má tedy obdobné tvary jako známá trojvýchodná adjektiva 1. a 2. deklinace .singulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ λυόμενος λυομένη λυόμενον λυόμενοι λυόμεναι λυόμενα
genitiv λυομένου λυομένης λυομένου λυομένων λυομένων λυομένων
dativ λυομένῳ λυομένῃ λυομένῳ λυομένοις λυομέναις λυομένοις
akuzativ λυόμενον λυομένην λυόμενον λυομένους λυομένας λυόμενα