Jste zde

Participium perfekta

Participium perfekta aktiva

Participium perfekta aktiva se v mužském a středním rodě skloňuje jako substantivum "3. deklinace ( kmeny), v ženském rodě jako substantivum 1. deklinace (vzor δόξα, -ης). Všimněte si, že genitiv a dativ singuláru feminin mají zakončení -ης, -ῃ, jako kdyby nepředcházelo iota (typ alfa impurum).

Participium perfekta slabého

pád singulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ λελυκώς λελυκυῖα λελυκός λελυκότες λελυκυῖαι λελυκότα
genitiv λελυκότος λελυκυίης λελυκότος λελυκότων λελυκυιῶν λελυκότων
dativ λελυκότι λελυκυίῃ λελυκότι λελυκόσι(ν) λελυκυίαις λελυκόσι(ν)
akuzativ λελυκότα λελυκυῖαν = nom. λελυκότας λελυκυίας = nom.Participium perfekta silného

pád singulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ γεγραφώς γεγραφυῖα γεγραφός γεγραφότες γεγραφυῖαι γεγραφότα
genitiv γεγραφότος γεγραφυίης γεγραφότος γεγραφότων γεγραφυιῶν γεγραφότων
dativ γεγραφότι γεγραφυίῃ γεγραφότι γεγραφόσι(ν) γεγραφυίαις γεγραφόσι(ν)
akuzativ γεγραφότα γεγραφυῖαν = nom. γεγραφότας γεγραφυίας = nom.Participium perfekta medio-pasiva

Participium perfekta medio-pasiva se tvoří od kmene medio-pasivního perfekta koncovkami -μένος pro maskulinum, -μένη pro femininum a -μένον pro neutrum. Toto participium má tedy obdobné tvary jako známá trojvýchodná adjektiva 1. a 2. deklinace, a proto zde jen shrnujeme základní formy nominativu singuláru:

participium u sloves: m. f. n.
samohláskových λελυμένος λελυμένη λελυμένον
souhláskových retných γεγραμμένος γεγραμμένη γεγραμμένον
zubných πεπεισμένος πεπεισμένη πεπεισμένον
zadopatrových πεπραγμένος πεπραγμένη πεπραγμένον
plynných ἠγγελμένος ἠγγελμένη ἠγγελμένον

Zapamatujte si: Specifickým příznakem participia perfekta medio-pasiva je přízvuk, který stojí vždy na slabice -μέ-, což napomáhá k rychlé identifikaci tvaru jakožto tvaru perfektního.