Jste zde

Participium futura

Participia futura se v Novém zákoně téměř nevyskytují, proto se jimi nebudeme šířeji zabývat. Řekněme si jen ve stručnosti, že v řečtině existovala a že se jejich tvary tvořily stejnými koncovkami jako u participia prézenta, ale od futurálního kmene: λύσων, λύσουσα, λῦσον a λυσόμενος, λυσομένη, λυσόμενον a podobně u dalších typů futurálních kmenů.