Jste zde

Participium aoristu pasiva

Participium aoristu pasivního se v maskulinu a v neutru skloňuje jako substantiva -ντ kmenů (viz příslušnou kapitolu 3. deklinace), ve femininu podle substantiv 1. deklinace vzoru δόξα, -ης (viz kapitola 1. deklinace feminin).

Participium aoristu slabéhosingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ λυ-θείς λυ-θεῖσα λυ-θέν λυ-θέντες λυ-θεῖσαι λυ-θέντα
genitiv λυ-θέντος λυ-θείσης λυ-θέντος λυ-θέντων λυ-θεισῶν λυ-θέντων
dativ λυ-θέντι λυ-θείσῃ λυ-θέντι λυ-θεῖσι(ν) λυ-θείσαις λυ-θεῖσι(ν)
akuzativ λυ-θέντα λυ-θεῖσαν λυ-θέν λυ-θέντας λυ-θείσας λυ-θένταParticipium aoristu silnéhosingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ γραφ-είς γραφ-εῖσα γραφ-έν γραφ-έντες γραφ-εῖσαι γραφ-έντα
genitiv γραφ-έντος γραφ-είσης γραφ-έντος γραφ-έντων γραφ-εισῶν γραφ-έντων
dativ γραφ-έντι γραφ-είσῃ γραφ-έντι γραφ-εῖσι(ν) γραφ-είσαις γραφ-εῖσι(ν)
akuzativ γραφ-έντα γραφ-εῖσαν γραφ-έν γραφ-έντας γραφ-είσας γραφ-έντα