Jste zde

Participium aoristu aktiva a media

Aorist silný

Participium se u aoristu silného akt. i med. tvoří stejnými koncovkami, jakými se příslušné tvary tvoří v prézentu.

Participium aoristu aktivasingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ φυγών φυγοῦσα φυγόν φυγόντες φυγοῦσαι φυγόντα
genitiv φυγόντος φυγούσης φυγόντος φυγόντων φυγουσῶν φυγόντων
dativ φυγόντι φυγούσῃ φυγόντι φυγοῦσι φυγούσαις φυγοῦσι
akuzativ φυγόντα φυγοῦσαν φυγόν φυγόντας φυγούσας φυγόνταParticipium aoristu mediasingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ γενόμενος γενομένη γενόμενον γενόμενοι γενόμεναι γενόμενα
genitiv γενομένου γενομένης γενομένου γενομένων γενομένων γενομένων
dativ γενομένῳ γενομένῃ γενομένῳ γενομένοις γενομέναις γενομένοις
akuzativ γενόμενον γενομένην γενόμενον γενομένους γενομένας γενόμεναAorist slabý

Participium slabého aoristu aktivního se skloňuje naprosto stejně jako adjektivum πᾶς, πᾶσα, πᾶν.

Úkol: Srovnejte deklinaci následujících participií aoristu aktiva a adjektiva πᾶς, πᾶσα, πᾶν v kapitole 3. deklinace -ντ-kmeny.Slovesa samohlásková nestažená a souhlásková ražená

Participium aoristu aktiva

singulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ λύσας λύσασα λῦσαν λύσαντες λύσασαι λύσαντα
genitiv λύσαντος λυσάσης λύσαντος λυσάντων λυσασῶν λυσάντων
dativ λύσαντι λυσάσῃ λύσαντι λύσασι λυσάσαις λύσασι
akuzativ λύσαντα λύσασαν λῦσαν λύσαντας λυσάσας λύσανταParticipium aoristu mediasingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ λυσάμενος λυσαμένη λυσάμενον λυσάμενοι λυσάμεναι λυσάμενα
genitiv λυσαμένου λυσαμένης λυσαμένου λυσαμένων λυσαμένων λυσαμένων
dativ λυσαμένῳ λυσαμένῃ λυσαμένῳ λυσαμένοις λυσαμέναις λυσαμένοις
akuzativ λυσάμενον λυσαμένην λυσάμενον λυσαμένους λυσαμένας λυσάμεναSlovesa plynná a nosová

Participium aoristu aktivasingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ μείνας μείνασα μεῖναν μείναντες μείνασαι μείναντα
genitiv μείναντος μεινάσης μείναντος μεινάντων μεινασῶν μεινάντων
dativ μείναντι μεινάσῃ μείναντι μείνασι μεινάσαις μείνασι
akuzativ μείναντα μείνασαν μεῖναν μείναντας μεινάσας μείνανταParticipium aoristu mediasingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ κρινάμενος κριναμένη κρινάμενον κρινάμενοι κρινάμεναι κρινάμενα
genitiv κριναμένου κριναμένης κριναμένου κριναμένων κριναμένων κριναμένων
dativ κριναμένῳ κριναμένῃ κριναμένῳ κριναμένοις κριναμέναις κριναμένοις
akuzativ κρινάμενον κριναμένην κρινάμενον κριναμένους κριναμένας κρινάμεναSlovesa samohlásková stažená

Participium aoristu aktivasingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ ποιήσας ποιήσασα ποιῆσαν ποιήσαντες ποιήσασαι ποιήσαντα
genitiv ποιήσαντος ποιησάσης ποιήσαντος ποιησάντων ποιησασῶν ποιησάντων
dativ ποιήσαντι ποιησάσῃ ποιήσαντι ποιήσασι ποιησάσαις ποιήσασι
akuzativ ποιήσαντα ποιήσασαν ποιῆσαν ποιήσαντας ποιησάσας ποιήσανταParticipium aoristu mediasingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ ποιησάμενος ποιησαμένη ποιησάμενον ποιησάμενοι ποιησάμεναι ποιησάμενα
genitiv ποιησαμένου ποιησαμένης ποιησαμένου ποιησαμένων ποιησαμένων ποιησαμένων
dativ ποιησαμένῳ ποιησαμένῃ ποιησαμένῳ ποιησαμένοις ποιησαμέναις ποιησαμένοις
akuzativ ποιησάμενον ποιησαμένην ποιησάμενον ποιησαμένους ποιησαμένας ποιησάμενα