Jste zde

Přehled řeckých souhlásek

způsob artikulace okluzivy, závěrové konstriktivy, úžinové
sluchový dojem explozivy, ražené frikativy, třené likvidy, plynné semivokály, polosamohl.
laterály vibranty
znělost nezn. znělé nezn. aspir. nasály - nosové nezn. znělémísto arikul. labiály, retné p b ph (φ) m w = υ ve dvojhl.
alveoláry, dásňové* t d th (θ) n s z l r
palatály, předopatr. j = ι ve dvojhl.
veláry, zadopatr. k g kh (χ) [ŋ] = γ před κ, γ, χ, ξ
laryngály, hrdelné h

* My používáme tradiční, i když nepřesné označení "zubné".

Poznámka: Výslovnost erasmovská, kterou používáme my, se od této tabulky odchyluje zejména v oblasti neznělých aspirovaných okluziv.

Podle Grepl, M. - Karlík, P. a kol., Příruční mluvnice češtiny, Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 1995, s. 34, 38 a Palková, Z., Fonetika a fonologie češtiny, Praha: Univerzita Karlova, 1994, s. 209 pro řečtinu upravila D. Muchnová, zjednodušil a vysvětlivkami v závorkách doplnil J. Pavlík.