Jste zde

Participia

Participium je jmenný tvar utvořený od slovesa. Chová se jako adjektivum (skloňuje se, rozlišuje jmenné rody, může mít člen), ale jako sloveso označuje slovesný děj, rozlišuje slovesný rod a vid (do jisté míry i čas), může mít předmět ve stejném pádě, v jakém by ho mělo příslušné sloveso v určitém tvaru atd. Je to něco podobného jako český přechodník (např. "dělaje, dělajíc, dělajíce") a české slovesné adjektivum (např. "dělající"). Participia lze v řečtině tvořit od každého slovesného kmene, a to aktivní, mediální, popř. i pasivní.
Toto vlákno se věnuje morfologickému výkladu řeckého participia, možnosti jeho použití ve větách jsou vyloženy v samostatném vláknu.