Jste zde

Futurum sloves plynných a nosových

Některá slovesa tvoří futurum koncovkami charakteristickými pro indikativ ε-kmenových stažených sloves, a to od zjednodušeného kmene.

Úkol: Zopakujte si koncovky sloves ε-kmenových.Futurální kmen

Plynná a nosová slovesa jsou slovesa, která mají kmen zakončený na plynnou (λ, ρ) nebo nosovou (μ, ν) souhlásku. Futurum se u nich tvoří od kmene prostého, který se dá odvodit zkrácením nebo zjednodušením kmene prézentního následujícím způsobem:

prézentní kmen má futurální kmen má
-ε- -ε-
-ει- nebo -αι- -ε- nebo -α-
dlouhé -ι- nebo -υ- krátké -ι- nebo -υ-
-λλ- -λ-Příklady jednotlivých slovesných kmenů

sloveso prézentní kmen futurální kmen
μένω μεν- μεν-
ἐγείρω ἐγειρ- ἐγερ-
φαίνομαι φαιν- φαν-
κρίνω κριν- κριν-
ἀμύνω ἀμυν- ἀμυν-
ἀποστέλλω ἀποστελλ- ἀποστελ-
βάλλω βαλλ- βαλ-Indikativ a infinitiv futura aktiva a media

K futurálnímu kmeni se potom připojí koncovky jako v indikativu prézenta ε-kmenových stažených sloves.

osoba indikativ infinitiv
aktivum medium
singulár plurál singulár plurál
1. μεν-ῶ μεν-οῦμεν φαν-οῦμαι φαν-ούμεθα akt.

μεν-εῖν

med.

φαν-εῖσθαι
2. μεν-εῖς μεν-εῖτε φαν-ῇ φαν-εῖσθε
3. μεν-εῖ μεν-οῦσι φαν-εῖται φαν-οῦνται

Zapamatujte si:

  • Futurum se na rozdíl od imperfekta může překládat nedokonavě i dokonavě.
  • Futurum mediální může mít v některých případech i pasivní význam.
  • Futurum mediální s pasivním významem nemívá zpravidla vid dokonavý, ale nedokonavý.

Úkol: Zjistěte, jak se u jednotlivých plynných a nosových sloves liší indikativ futura od indikativu prézenta.