Jste zde

Vedlejší věty

V tomto vlákně sdružujeme výklad nejdůležitějších typů vedlejších vět s výkladem o participiálních a infinitivních nevětných konstrukcích, které do češtiny překládáme zpravidla vedlejšími větami.