Jste zde

Defektivní sloveso

Časování slovesa οἶδα

Sloveso οἶδα - "vím" odpovídá svým tvarem i významem perfektu a má pouze tvary perfektního systému (perfektum a plusquamperfektum). Jeho kořen je shodný s kořenem aoristu slovesa εἶδον "uviděl jsem" a οἶδα vlastně znamená "uviděl jsem, a tudíž vím".

číslo osoba indikativ konjunktiv imperativ plusquampf.
sg. 1. οἶδα - vím εἰδῶ - ať vím ᾔδειν - věděl jsem
2. οἶδας εἰδῇς ἴσθι - věz! ᾔδεις
3. οἶδε(ν) εἰδῇ ᾔδει
pl. 1. οἴδαμεν εἰδῶμεν ᾔδειμεν
2. οἴδατε εἰδῆτε ἴστε - vězte! ᾔδειτε
3. οἴδασι εἰδῶσι ᾔδεισανinfinitiv εἰδέναι - vědět
participium εἰδώς, -ότος

εἰδυῖα, -υίης

εἰδός, -ότος

Futurum je v Novém zákoně doloženo pouze jednou, a to ve 3. pl.: εἰδήσουσιν.

Otázky a úkoly:

  1. Porovnejte koncovky indikativu οἶδα s koncovkami indikativu perfekta aktiva od slovesa γράφω.
  2. Porovnejte koncovky konjunktivu οἶδα s koncovkami konjunktivu prézenta a konjunktivu perfekta aktiva od slovesa λύω.