Jste zde

Imperativy 3. osoby

V řečtině se vyskytuje a často používá imperativ prézenta a aoristu také ve 3. osobě sg. a pl. Překládat do češtiny se může buď pomocí částice ať, nebo pomocí archaického budiž, staniž se apod., nebo se také někdy převádí pomocí imperativu 2. osoby (... přijď království tvé, buď vůle tvá ...).

3. os. imperativu singulár plurál
prézenta akt. λυέτω λυέτωσαν
préz. medpas. λυέσθω λυέσθωσαν
slabého aor. akt. λυσάτω λυσάτωσαν
silného aor. akt. λαβέτω λαβέτωσαν
slabého aor. med. λυσάσθω λυσάσθωσαν
silného aor. med. λαβέσθω λαβέσθωσαν
slabého aoristu pas. λυθήτω λυθήτωσαν
silného aoristu pas. γραφήτω γραφήτωσαν

Zapamatujte si:

  • Imperativ 3. osoba má v singuláru aktiva koncovku -τω a v singuláru media koncovku -σθω
  • Koncovky plurálu imperativu 3. osoba se u jednotlivých časů tvoří příponou -σαν ke tvaru příslušného imperativu 3. osoby singuláru.