Jste zde

Futurum

Úkol: Nejprve si zopakujte téma slovesné kmeny z úvodu ke konjugaci.

Futurum se tvoří od futurálního časově-vidového kmene. Jeho systém podobně různorodý jako systém aoristu. Řecká slovesa mají zpravidla dva futurální kmeny:

  1. kmen pro futurum aktivní a mediální
  2. kmen pro futurum pasivní

Vidové rozdíly u futurálních tvarů nehrají roli, jsou neutralizované, takže je možné je překládat dokonavě i nedokonavě. Pouze futurum pasivní se překládá zpravidla dokonavě.