Jste zde

Kmeny -i- a -y-

Další skupinou jmen 3. deklinace jsou jména, jejichž kmen končí na samohlásku ι, nebo υ. Tato skupina zahrnuje rovněž substantiva i adjektiva. Některé koncovky jsou vlivem jazykového vývoje řečtiny mírně odlišné od koncovek, které jsme uváděli v úvodu do 3. deklinace.Deklinace substantiv

Vzor ἡ πόλις, τῆς πόλεως - "město, obec" pro ι-kmeny a vzor ὁ ἰχθύς, τοῦ ἰχθύος - "ryba" pro υ-kmenyι-kmeny υ-kmeny
singulár plurál singulár plurál
nominativ ἡ πόλις αἱ πόλεις ὁ ἰχθύς οἱ ἰχθύες
genitiv τῆς πόλεως τῶν πόλεων τοῦ ἰχθύος τῶν ἰχθύων
dativ τῇ πόλει ταῖς πόλεσι τῷ ἰχθύϊ τοῖς ἰχθύσι
akuzativ τὴν πόλιν τὰς πόλεις τὸν ἰχθύν τοὺς ἰχθύας
vokativ ὦ πόλι ὦ πόλεις ὦ ἰχθύ ὦ ἰχθύεςÚkol: Srovnejte koncovky vzoru ἡ πόλις, -εως s koncovkami v tabulce v úvodu do 3. deklinace.

Zapamatujte si:

  • Podle vzoru ἡ πόλις, -εως se skloňují substantiva, která mají v nom. sg. koncovku -ις a v gen. sg. koncovku -εως.
  • Podle vzoru ὁ ἰχθύς, -ύος se skloňují substantiva, která mají v nom. sg. koncovku -υς a v gen. sg. koncovku -υος.
  • Substantiva podle vzoru ἡ πόλις, -εως jsou až na výjimky feminina.
  • Substantiva podle vzoru ὁ ἰχθύς, -ύος jsou maskulina nebo feminina.
  • Ak. sg. má koncovku -ν, vok. sg. je roven pouhému kmeni.
  • U ι-kmenů zůstává kmenové ι pouze v nom., ak. a vok. sg., v ostatních pádech ho nahrazuje ε.

Poznámka: Dvě tečky nad samohláskou (τῷ ἰχθύϊ  v dat. sg.) v řečtině označují samohlásku, která netvoří s předchozí samohláskou dvojhlásku. Tvar ἰχθύϊ je tedy tříslabičný.Adjektiva υ-kmenů

Adjektiva υ-kmenů jsou trojvýchodná.
Vzor εὐθύς, εὐθεῖα, εὐθύ - "rovný, přímý"singulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ εὐθύς εὐθεῖα εὐθύ εὐθεῖς εὐθεῖαι εὐθέα
genitiv εὐθέος εὐθείας εὐθέος εὐθέων εὐθειῶν εὐθέων
dativ εὐθεῖ εὐθείᾳ εὐθεῖ εὐθέσι εὐθείαις εὐθέσι
akuzativ εὐθύν εὐθεῖαν εὐθύ εὐθεῖς εὐθείας εὐθέαOtázky a úkoly:

  1. V kterých pádech se koncovky maskulina εὐθύς shodují s koncovkami vzoru ἡ πόλις, -εως a v kterých se naopak liší?
  2. V kterých pádech se koncovky maskulina εὐθύς shodují s koncovkami vzoru ὁ ἰχθύς, -ύος a v kterých se naopak liší?
  3. Podle jakého vzoru první deklinace se skloňuje femininum εὐθεῖα?