Jste zde

Kmeny -eu-

Další skupinou jmen 3. deklinace jsou jména, jejichž kmen končí na dvojhlásku ευ.

Vzor ὁ βασιλεύς, τοῦ βασιλέως - "král, císař"singulár plurál
nominativ ὁ βασιλεύς οἱ βασιλεῖς
genitiv τοῦ βασιλέως τῶν βασιλέων
dativ τῷ βασιλεῖ τοῖς βασιλεῦσι
akuzativ τὸν βασιλέα τοὺς βασιλεῖς
vokativ ὦ βασιλεῦ ὦ βασιλεῖς

Zapamatujte si:

  • Podle vzoru ὁ βασιλεύς, -έως se skloňují substantiva, která mají v nom. sg. koncovku -εύς a v gen. sg. koncovku -έως.
  • Všechna substantiva podle tohoto vzoru jsou maskulina.
  • Všechna substantiva podle tohoto vzoru jsou v nom. sg. oxytona.
  • Kmenová dvojhláska ευ zůstává jen v nom. a vok. sg. a v dat. pl., v ostatních pádech je pouhé ε.

Poznámka: Mimo Nový zákon je možné se setkat s původně atickými tvary pro nom. pl. (οἱ βασιλῆς) a ak. pl. (τοὺς βασιλέας)