Jste zde

2. deklinace feminin

Feminina 2. deklinace se skloňují stejně jako maskulina. Vzorem bude substantivum ἡ ὁδός, τῆς ὁδοῦ - "cesta".singulár plurál
nominativ ἡ ὁδ-ός αἱ ὁδ-οί
genitiv τῆς ὁδ-οῦ τῶν ὁδ-ῶν
dativ τῇ ὁδ-ῷ ταῖς ὁδ-οῖς
akuzativ τὴν ὁδ-όν τὰς ὁδ-ούς
vokativ ὦ ὁδ-έ ὦ ὁδ-οί

Zopakujte si:

  • Rod substantiva se pozná podle členu, nikoli podle koncovky.
  • Příslušnost substantiva k deklinaci závisí na koncovkách nom. a gen. sg., nikoli na členu.
  • Při studiu slovíček je nutné si kromě významu pamatovat člen, tvar nominativu a tvar (nebo alespoň koncovku) genitivu: ἡ ὁδός, τῆς ὁδοῦ - "cesta".

Zapamatujte si: Podle vzoru ἡ ὁδός, -οῦ se skloňují feminina, která mají v nominativu singuláru koncovku -ος a v genitivu singuláru koncovku -ου.