Jste zde

2. deklinace maskulin a neuter

Maskulina a neutra se ve 2. deklinaci skloňují velmi podobně jako člen. Při skloňování dochází většinou ke změnám nebo posunům přízvuků. K jakým, to závisí na poloze přízvuku v nominativu singuláru. Znalost přízvuků se však nebude u substantiv vyžadovat.
Vzor pro maskulinum bude ὁ λόγος, -ου - "slovo, řeč"; pro neutrum τὸ δῶρον, -ου - "dar".
(Pozor na změnu uspořádání tabulky.)


maskulinum
neutrum
singulár plurál singulár plurál
nominativ ὁ λόγ-ος οἱ λόγ-οι τὸ δῶρ-ον τὰ δῶρ-α
genitiv τοῦ λόγ-ου τῶν λόγ-ων τοῦ δώρ-ου τῶν δώρ-ων
dativ τῷ λόγ-ῳ τοῖς λόγ-οις τῷ δώρ-ῳ τοῖς δώρ-οις
akuzativ τὸν λόγ-ον τοὺς λόγ-ους τὸ δῶρ-ον τὰ δῶρ-α
vokativ ὦ λόγ-ε ὦ λόγ-οι ὦ δῶρ-ον ὦ δῶρ-αOtázky a úkoly:

 1. Ve kterých pádech se u jednotlivých rodů liší deklinace členu a deklinace substantiva?
 2. Zopakujte si pravidla o neutrech, která jsme uváděli pro deklinaci substantiv, a ověřte, zda platí.
 3. S kterým pádem se shoduje vokativ plurálu maskulina?

Zapamatujte si:

 • Slovíčko , které stojí ve vokativu na místě členu, není člen, ale citoslovce, které se u vokativu původně používalo pravidelně.
 • Příslušnost substantiva ke vzoru se pozná podle koncovek nominativu a genitivu singuláru.
 • Rod substantiva se pozná podle členu.
 • Při studiu slovíček je proto nutné si kromě významu pamatovat člen, tvar nominativu a tvar (nebo alespoň koncovku) genitivu: ὁ λόγος, -ου - "slovo, řeč", nebo ὁ λόγος, τοῦ λόγου - "slovo, řeč".
 • Definice 1: Podle vzoru ὁ λόγος, -ου se skloňují substantiva, která mají v nominativu singuláru koncovku class="gr">-ος a v genitivu singuláru koncovku -ου.
 • Definice 2: Podle vzoru τὸ δῶρον, -ου se skloňují neutra, která mají v nominativu singuláru
  koncovku -ον a v genitivu singuláru koncovku -ου.