Jste zde

1. deklinace maskulin

Skloňování maskulin 1. deklinace se od skloňování feminin v některých pádech liší a podobně jako u feminin, je i tady několik vzorů. Nejrozšířenější jsou substantiva, která se skloňují podle vzoru ὁ μαθητής, τοῦ μαθητοῦ - "učedník, žák". Tento vzor je obdobou femininního vzoru ἡ ψυχή, -ῆς.singulár plurál
nominativ ὁ μαθητ-ής οἱ μαθητ-αί
genitiv τοῦ μαθητ-οῦ τῶν μαθητ-ῶν
dativ τῷ μαθητ-ῇ τοῖς μαθητ-αῖς
akuzativ τὸν μαθητ-ήν τοὺς μαθητ-άς
vokativ ὦ μαθητ-ά ὦ μαθητ-αί

Otázky:

  1. V kterých pádech se liší koncovky této deklinace od vzoru ἡ ψυχή?
  2. V kterých pádech se shodují koncovky této deklinace se vzorem ὁ λόγος?
  3. Ve kterých pádech se liší koncovky této deklinace od vzoru ἡ ψυχή i od vzoru ὁ λόγος?

Další vzor je obdobou femininního vzoru ἡ ἡμέρα, -ας: ὁ νεανίας, -ου - "mladík"singulár plurál
nominativ ὁ νεανί-ας οἱ νεανί-αι
genitiv τοῦ νεανί-ου τῶν νεανι-ῶν
dativ τῷ νεανί-ᾳ τοῖς νεανί-αις
akuzativ τὸν νεανί-αν τοὺς νεανί-ας
vokativ ὦ νεανί-α ὦ νεανί-αι

Otázky a úkoly:

  1. Srovnejte deklinaci vzorů ὁ μαθητ-ής a ὁ νεανί-ας. Jak se liší a jak se shodují?
  2. Připomeňte si z posledního bodu k zapamatování v kapitole o 1. deklinaci feminin, které hlásky předcházejí před koncovkami u vzorů typu alfa purum, k nimž ὁ νεανίας také patří.

Další vzor - ὁ τελώνης, -ου ("celník") je obdobný deklinaci substantiva ὁ μαθητής. Liší se od něho pouze ve vokativu singuláru, kde má koncovku -η (ὦ τελώνη - "celníku!").singulár plurál
nominativ ὁ τελών-ης οἱ τελών-αι
genitiv τοῦ τελών-ου τῶν τελων-ῶν
dativ τῷ τελών-ῃ τοῖς τελών-αις
akuzativ τὸν τελών-ην τοὺς τελών-ας
vokativ ὦ τελών-η ὦ τελών-αι

Zapamatujte si:

  • Definice 1: Podle vzoru ὁ μαθητής, -οῦ se skloňují maskulina, která mají v nominativu singuláru koncovku -της a v genitivu singuláru koncovku -του.
  • Definice 2: Podle vzoru ὁ νεανίας, -ου se skloňují maskulina, která mají v nominativu singuláru koncovku -ας a v genitivu singuláru koncovku -ου.
  • Definice 3: Podle vzoru ὁ τελώνης, -ου se skloňují maskulina, která mají v nominativu singuláru koncovku -ης a v genitivu singuláru koncovku -ου, před kterými ale předchází jiná hláska než τ.
  • O tom, jakou koncovku bude mít u typů ὁ μαθητής a ὁ τελώνης substantivum ve vokativu, se rozhoduje podle souhlásky, která předchází před koncovkou.