Jste zde

1. deklinace feminin

Feminina mají v 1. deklinaci tři vzory. Jako první uvedeme ἡ ψυχή, -ῆς - "duše", který můžeme pokládat za základní, protože má koncovky stejné jako člen. I tady při skloňování dochází ke změnám nebo posunům přízvuků, závislým na poloze přízvuku v nominativu singuláru. Znalost přízvuků se opět nevyžaduje.


singulár plurál
nominativ ἡ ψυχ-ή αἱ ψυχ-αί
genitiv τῆς ψυχ-ῆς τῶν ψυχ-ῶν
dativ τῇ ψυχ-ῇ ταῖς ψυχ-αῖς
akuzativ τὴν ψυχ-ήν τὰς ψυχ-άς
vokativ ὦ ψυχ-ή ὦ ψυχ-αί

Otázky:

 1. Liší se v některých pádech deklinace členu a deklinace substantiva?
 2. S kterým pádem se shoduje vokativ singuláru a plurálu?

Koncovky dalších dvou vzorů se v singuláru od členu liší. Oba jsou charakteristické tím, že mají v nominativu singuláru . Toto se buď uchovává ve všech pádech (deklinace alfa purum = "alfa čisté"), nebo přechází v genitivu a dativu sg. v (deklinace alfa impurum = "alfa nečisté"). Právě tím se oba vzory liší. S přízvuky je tomu podobně jako u předchozích vzorů.
Vzor pro alfa purum bude ἡ ἡμέρα, -ας - "den"; pro alfa impurum ἡ δόξα, -ης - "sláva".alfa purum
alfa impurum
singulár plurál singulár plurál
nominativ ἡ ἡμέρ-α αἱ ἡμέρ-αι ἡ δόξ-α αἱ δόξ-αι
genitiv τῆς ἡμέρ-ας τῶν ἡμερ-ῶν τῆς δόξ-ης τῶν δοξ-ῶν
dativ τῇ ἡμέρ-ᾳ ταῖς ἡμέρ-αις τῇ δόξ-ῃ ταῖς δόξ-αις
akuzativ τὴν ἡμέρ-αν τὰς ἡμέρ-ας τὴν δόξ-αν τὰς δόξ-ας
vokativ ὦ ἡμέρ-α ὦ ἡμέρ-αι ὦ δόξ-α ὦ δόξ-αι

Otázky a úkoly:

 1. Všimněte si, v kterých pádech se u jednotlivých vzorů liší koncovky vzoru od členu.
 2. Ověřte, v kterých pádech se oba vzory liší od sebe navzájem.
 3. S kterým pádem se také zde shoduje vokativ singuláru a plurálu obou vzorů?

Zapamatujte si:

 • Zopakujte si body 1-4 z části "zapamatujte si" z oddílu o 2. deklinaci.
 • Definice 1: Podle vzoru ἡ ψυχή, -ῆς se skloňují feminina, která mají v nominativu singuláru koncovku a v genitivu singuláru koncovku -ης.
 • Definice 2: Podle vzoru ἡ ἡμέρα, -ας se skloňují feminina, která mají v nominativu singuláru koncovku a v genitivu singuláru koncovku -ας.
 • Definice 3: Podle vzoru ἡ δόξα, -ης se skloňují feminina, která mají v nominativu singuláru
  koncovku a v genitivu singuláru koncovku -ης.
 • Příslušnost substantiva k vzoru ἡ ἡμέρα, -ας, nebo ἡ δόξα, -ης lze poznat ještě podle toho, jaká hláska předchází koncovce: Předchází-li před koncovkou hláska ε, ι nebo ρ, patří substantivum k vzoru ἡ ἡμέρα, -ας.