Jste zde

Člen

Řečtina podobně jako angličtina, němčina, francouzština a další jazyky má člen. Na rozdíl od nich však nemá člen určitý a neurčitý, ale pouze člen určitý, který se skloňuje podle 1. a 2. deklinace. Člen nemá vokativ.


singulár plurál
maskulinum femininum neutrum maskulinum femininum neutrum
nominativ τό οἱ αἱ τά
genitiv τοῦ τῆς τοῦ τῶν τῶν τῶν
dativ τῷ τῇ τῷ τοῖς ταῖς τοῖς
akuzativ τόν τήν τό τούς τάς τάOtázky:

  1. V čem se liší deklinace maskulina a neutra?
  2. V čem se podobají pády deklinace maskulina a feminina?
  3. V kterém pádě mají všechny rody stejný tvar?
  4. Co je charakteristické pro dativ singuláru i plurálu všech rodů? (nápověda: iótová dvojhláska)
  5. Co je charakteristické pro nominativ singuláru i plurálu maskulina i feminina ve srovnání s ostatními pády?

Zapamatujte si: Člen neutra se skloňuje podle stejné deklinace jako člen maskulina. Rozdíly, které jsou mezi oběma skloňováními patrné, spočívají především v tom, že v řečtině platí obecně pro deklinaci všech neuter dvě pravidla, která je moudré si zapamatovat. - Usnadní to studium dalších vzorů:

  1. Řecká neutra mají v nominativu, akuzativu a vokativu v každém čísle vždy stejnou koncovku.
  2. Řecká neutra mají v nominativu, akuzativu a vokativu plurálu vždy koncovku .