Jste zde

Číslovky základní

První čtyři (1-4) základní číslovky v řečtině se skloňují, ostatní jsou nesklonné.

jeden εἷς, μία, ἕν
dva δύο
tři τρεῖς, τρία
čtyři τέσσαρες, τέσσερα
pět πέντε
šest ἕξ
sedm ἑπτά
osm ὀκτώ
devět ἐννέα
deset δέκα
jedenáct ἕνδεκα
dvanáct δώδεκαČíslovka εἷς, μία, ἕν je v řečtině trojvýchodná, podobně jako v češtině.maskulinum femininum neutrum
nominativ εἷς μία ἕν
genitiv ἑνός μιᾶς ἑνός
dativ ἑνί μιᾷ ἑνί
akuzativ ἕνα μίαν ἕνPoznámka: Pozor na možnou záměnu slov εἷς (jeden) a εἰς (předložka do) nebo ἕν (jedno) a ἐν (předložka v), které se navzájem liší jen přídechem a přízvukem.

Zapamatujte si: Jako číslovka εἷς, μία, ἕν se skloňují také záporná zájmena οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν a μηδείς, μηδεμία, μηδέν (nikdo, nic, žádný, -á, -é).Číslovka δύο je v řečtině jednovýchodná a její genitiv a dativ má zvláštní koncovky dochované ze zaniklého dvojného čísla (duálu).

nominativ δύο
genitiv δυοῖν
dativ δυοῖν
akuzativ δύοČíslovky τρεῖς, τρία a τέσσαρες, τέσσερα jsou v řečtině dvouvýchodné a patří do 3. deklinace.


tři
čtyři
m. a f. neutrum m. a f. neutrum
nominativ τρεῖς τρία τέσσαρες τέσσερα
genitiv
τριῶν
τεσσάρων
dativ
τρισί(ν)
τέσσαρσι(ν)
akuzativ τρεῖς τρία τέσσαρας τέσσερα