Jste zde

Číslovky řadové

Řadové číslovky se v řečtině skloňují jako trojvýchodná adjektiva 1. a 2. deklinace.

první πρῶτος, -η, -ον
druhý δεύτερος, -α, -ον
třetí τρίτος, -η, -ον
čtvrtý τέταρτος, -η, -ον
pátý πέμπτος, -η, -ον
šestý ἕκτος, -η, -ον
sedmý ἕβδομος, -η, -ον
osmý ὄγδοος, -η, -ον
devátý ἔνατος, -η, -ον
desátý δέκατος, -η, -ον