Jste zde

Číslovky násobné

Násobné číslovky jsou v řečtině nesklonné.

jednou ἅπαξ
dvakrát δίς
třikrát τρίς
čtyřikrát τετράκις
pětkrát πεντάκις
šestkrát ἑξάκις
sedmkrát ἑπτάκις
osmkrát ὀκτάκις
devětkrát ἐνάκις
desetkrát δεκάκις
mnohokrát πολλάκις