Číslovky

Číslovky jsou slova pojmenovávající číselné pojmy a početní vztahy. Podle významu se číslovky dělí do několika skupin, lišících se také gramaticky. V řečtině se budeme zabývat pouze třemi skupinami číslovek:

  1. Číslovky základní - vyjadřují počet (na otázku kolik)
  2. Číslovky řadové - vyjadřují pořadí (na otázku kolikátý)
  3. Číslovky násobné - vyjadřují počet opakování, násobek (na otázku kolikrát)Číslovky základní

První čtyři (1-4) základní číslovky v řečtině se skloňují, ostatní jsou nesklonné.

jeden εἷς, μία, ἕν
dva δύο
tři τρεῖς, τρία
čtyři τέσσαρες, τέσσερα
pět πέντε
šest ἕξ
sedm ἑπτά
osm ὀκτώ
devět ἐννέα
deset δέκα
jedenáct ἕνδεκα
dvanáct δώδεκαČíslovka εἷς, μία, ἕν je v řečtině trojvýchodná, podobně jako v češtině.maskulinum femininum neutrum
nominativ εἷς μία ἕν
genitiv ἑνός μιᾶς ἑνός
dativ ἑνί μιᾷ ἑνί
akuzativ ἕνα μίαν ἕνPoznámka: Pozor na možnou záměnu slov εἷς (jeden) a εἰς (předložka do) nebo ἕν (jedno) a ἐν (předložka v), které se navzájem liší jen přídechem a přízvukem.

Zapamatujte si: Jako číslovka εἷς, μία, ἕν se skloňují také záporná zájmena οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν a μηδείς, μηδεμία, μηδέν (nikdo, nic, žádný, -á, -é).Číslovka δύο je v řečtině jednovýchodná a její genitiv a dativ má zvláštní koncovky dochované ze zaniklého dvojného čísla (duálu).

nominativ δύο
genitiv δυοῖν
dativ δυοῖν
akuzativ δύοČíslovky τρεῖς, τρία a τέσσαρες, τέσσερα jsou v řečtině dvouvýchodné a patří do 3. deklinace.


tři
čtyři
m. a f. neutrum m. a f. neutrum
nominativ τρεῖς τρία τέσσαρες τέσσερα
genitiv
τριῶν
τεσσάρων
dativ
τρισί(ν)
τέσσαρσι(ν)
akuzativ τρεῖς τρία τέσσαρας τέσσεραČíslovky řadové

Řadové číslovky se v řečtině skloňují jako trojvýchodná adjektiva 1. a 2. deklinace.

první πρῶτος, -η, -ον
druhý δεύτερος, -α, -ον
třetí τρίτος, -η, -ον
čtvrtý τέταρτος, -η, -ον
pátý πέμπτος, -η, -ον
šestý ἕκτος, -η, -ον
sedmý ἕβδομος, -η, -ον
osmý ὄγδοος, -η, -ον
devátý ἔνατος, -η, -ον
desátý δέκατος, -η, -ονČíslovky násobné

Násobné číslovky jsou v řečtině nesklonné.

jednou ἅπαξ
dvakrát δίς
třikrát τρίς
čtyřikrát τετράκις
pětkrát πεντάκις
šestkrát ἑξάκις
sedmkrát ἑπτάκις
osmkrát ὀκτάκις
devětkrát ἐνάκις
desetkrát δεκάκις
mnohokrát πολλάκις