Participium prézenta

Participium prézenta aktiva

Participium prézentu aktiva se tvoří od prézentního kmene slovesa koncovkami -ων pro maskulinum, -ουσα pro femininum a -ον pro neutrum.

Odvození participia prézentu aktiva slovesa λύω:

  1. odtržením koncovky vytvoříme prézentní kmen: λύ-
  2. připojením participiálních koncovek vytvoříme tvary participia pro jednotlivé rody: λύων, λύουσα, λῦον

Maskulinum ptcp. préz. akt. se skloňuje podle vzoru ὁ ἄρχων; sám tento vzor je zpodstatnělým participiem slovesa ἄρχω - "vládnu". Neutrum ptcp. préz. akt. se skloňuje podle téhož vzoru, ale uplatňují se u něho pravidla pro deklinaci neuter: nom. a ak. sg. je roven pouhému kmeni v nedloužené podobě. Femininum ptcp. préz. akt. se skloňuje podle vzoru ἡ δόξα, -ης:singulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ λύων λύουσα λῦον λύοντες λύουσαι λύοντα
genitiv λύοντος λυούσης λύοντος λυόντων λυουσῶν λυόντων
dativ λύοντι λυούσῃ λύοντι λύουσι λυούσαις λύουσι
akuzativ λύοντα λύουσαν λῦον λύοντας λυούσας λύονταOtázka: Tvar λύουσι, který je v dat. pl. m. a n. ptcp. préz. akt., má ještě další funkci. Víte jakou?Participium prézenta media

Participium prézentu media se tvoří podobně jako ptcp. préz. akt. od prézentního kmene slovesa, ale koncovkami -όμενος pro maskulinum, -ομένη pro femininum a -όμενον pro neutrum. Toto participium má tedy obdobné tvary jako známá trojvýchodná adjektiva 1. a 2. deklinace .singulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ λυόμενος λυομένη λυόμενον λυόμενοι λυόμεναι λυόμενα
genitiv λυομένου λυομένης λυομένου λυομένων λυομένων λυομένων
dativ λυομένῳ λυομένῃ λυομένῳ λυομένοις λυομέναις λυομένοις
akuzativ λυόμενον λυομένην λυόμενον λυομένους λυομένας λυόμενα(U samohláskových stažených sloves)

Slovesa α-kmenová

Participium prézenta akt.singulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ ἀγαπῶν ἀγαπῶσα ἀγαπῶν ἀγαπῶντες ἀγαπῶσαι ἀγαπῶντα
genitiv ἀγαπῶντος ἀγαπώσης ἀγαπῶντος ἀγαπώντων ἀγαπωσῶν ἀγαπώντων
dativ ἀγαπῶντι ἀγαπώσῃ ἀγαπῶντι ἀγαπῶσι ἀγαπώσαις ἀγαπῶσι
akuzativ ἀγαπῶντα ἀγαπῶσαν ἀγαπῶν ἀγαπῶντας ἀγαπώσας ἀγαπῶνταParticipium prézenta medio-pasivasingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ ἀγαπώμενος ἀγαπωμένη ἀγαπώμενον ἀγαπώμενοι ἀγαπώμεναι ἀγαπώμενα
genitiv ἀγαπωμένου ἀγαπωμένης ἀγαπωμένου ἀγαπωμένων ἀγαπωμένων ἀγαπωμένων
dativ ἀγαπωμένῳ ἀγαπωμένῃ ἀγαπωμένῳ ἀγαπωμένοις ἀγαπωμέναις ἀγαπωμένοις
akuzativ ἀγαπώμενον ἀγαπωμένην ἀγαπώμενον ἀγαπωμένους ἀγαπωμένας ἀγαπώμεναSlovesa ε-kmenová

Participium prézenta akt.singulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ ποιῶν ποιοῦσα ποιοῦν ποιοῦντες ποιοῦσαι ποιοῦντα
genitiv ποιοῦντος ποιούσης ποιοῦντος ποιούντων ποιουσῶν ποιούντων
dativ ποιοῦντι ποιούσῃ ποιοῦντι ποιοῦσι ποιούσαις ποιοῦσι
akuzativ ποιοῦντα ποιοῦσαν ποιοῦν ποιοῦντας ποιούσας ποιοῦνταParticipium prézenta medio-pasivasingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ ποιούμενος ποιουμένη ποιούμενον ποιούμενοι ποιούμεναι ποιούμενα
genitiv ποιουμένου ποιουμένης ποιουμένου ποιουμένων ποιουμένων ποιουμένων
dativ ποιουμένῳ ποιουμένῃ ποιουμένῳ ποιουμένοις ποιουμέναις ποιουμένοις
akuzativ ποιούμενον ποιουμένην ποιούμενον ποιουμένους ποιουμένας ποιούμεναSlovesa ο-kmenová

Participium prézenta akt.singulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ πληρῶν πληροῦσα πληροῦν πληροῦντες πληροῦσαι πληροῦντα
genitiv πληροῦντος πληρούσης πληροῦντος πληρούντων πληρουσῶν πληρούντων
dativ πληροῦντι πληρούσῃ πληροῦντι πληροῦσι πληρούσαις πληροῦσι
akuzativ πληροῦντα πληροῦσαν πληροῦν πληροῦντας πληρούσας πληροῦνταParticipium prézenta medio-pasivasingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ πληρούμενος πληρουμένη πληρούμενον πληρούμενοι πληρούμεναι πληρούμενα
genitiv πληρουμένου πληρουμένης πληρουμένου πληρουμένων πληρουμένων πληρουμένων
dativ πληρουμένῳ πληρουμένῃ πληρουμένῳ πληρουμένοις πληρουμέναις πληρουμένοις
akuzativ πληρούμενον πληρουμένην πληρούμενον πληρουμένους πληρουμένας πληρούμεναÚkol: Ověřte, jak se v jednotlivých tvarech uplatňují pravidla stahování samohlásek.