Participia

Participium je jmenný tvar utvořený od slovesa. Chová se jako adjektivum (skloňuje se, rozlišuje jmenné rody, může mít člen), ale jako sloveso označuje slovesný děj, rozlišuje slovesný rod a vid (do jisté míry i čas), může mít předmět ve stejném pádě, v jakém by ho mělo příslušné sloveso v určitém tvaru atd. Je to něco podobného jako český přechodník (např. "dělaje, dělajíc, dělajíce") a české slovesné adjektivum (např. "dělající"). Participia lze v řečtině tvořit od každého slovesného kmene, a to aktivní, mediální, popř. i pasivní.
Toto vlákno se věnuje morfologickému výkladu řeckého participia, možnosti jeho použití ve větách jsou vyloženy v samostatném vláknu.

Participium prézenta

Participium prézenta aktiva

Participium prézentu aktiva se tvoří od prézentního kmene slovesa koncovkami -ων pro maskulinum, -ουσα pro femininum a -ον pro neutrum.

Odvození participia prézentu aktiva slovesa λύω:

  1. odtržením koncovky vytvoříme prézentní kmen: λύ-
  2. připojením participiálních koncovek vytvoříme tvary participia pro jednotlivé rody: λύων, λύουσα, λῦον

Maskulinum ptcp. préz. akt. se skloňuje podle vzoru ὁ ἄρχων; sám tento vzor je zpodstatnělým participiem slovesa ἄρχω - "vládnu". Neutrum ptcp. préz. akt. se skloňuje podle téhož vzoru, ale uplatňují se u něho pravidla pro deklinaci neuter: nom. a ak. sg. je roven pouhému kmeni v nedloužené podobě. Femininum ptcp. préz. akt. se skloňuje podle vzoru ἡ δόξα, -ης:singulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ λύων λύουσα λῦον λύοντες λύουσαι λύοντα
genitiv λύοντος λυούσης λύοντος λυόντων λυουσῶν λυόντων
dativ λύοντι λυούσῃ λύοντι λύουσι λυούσαις λύουσι
akuzativ λύοντα λύουσαν λῦον λύοντας λυούσας λύονταOtázka: Tvar λύουσι, který je v dat. pl. m. a n. ptcp. préz. akt., má ještě další funkci. Víte jakou?Participium prézenta media

Participium prézentu media se tvoří podobně jako ptcp. préz. akt. od prézentního kmene slovesa, ale koncovkami -όμενος pro maskulinum, -ομένη pro femininum a -όμενον pro neutrum. Toto participium má tedy obdobné tvary jako známá trojvýchodná adjektiva 1. a 2. deklinace .singulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ λυόμενος λυομένη λυόμενον λυόμενοι λυόμεναι λυόμενα
genitiv λυομένου λυομένης λυομένου λυομένων λυομένων λυομένων
dativ λυομένῳ λυομένῃ λυομένῳ λυομένοις λυομέναις λυομένοις
akuzativ λυόμενον λυομένην λυόμενον λυομένους λυομένας λυόμενα(U samohláskových stažených sloves)

Slovesa α-kmenová

Participium prézenta akt.singulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ ἀγαπῶν ἀγαπῶσα ἀγαπῶν ἀγαπῶντες ἀγαπῶσαι ἀγαπῶντα
genitiv ἀγαπῶντος ἀγαπώσης ἀγαπῶντος ἀγαπώντων ἀγαπωσῶν ἀγαπώντων
dativ ἀγαπῶντι ἀγαπώσῃ ἀγαπῶντι ἀγαπῶσι ἀγαπώσαις ἀγαπῶσι
akuzativ ἀγαπῶντα ἀγαπῶσαν ἀγαπῶν ἀγαπῶντας ἀγαπώσας ἀγαπῶνταParticipium prézenta medio-pasivasingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ ἀγαπώμενος ἀγαπωμένη ἀγαπώμενον ἀγαπώμενοι ἀγαπώμεναι ἀγαπώμενα
genitiv ἀγαπωμένου ἀγαπωμένης ἀγαπωμένου ἀγαπωμένων ἀγαπωμένων ἀγαπωμένων
dativ ἀγαπωμένῳ ἀγαπωμένῃ ἀγαπωμένῳ ἀγαπωμένοις ἀγαπωμέναις ἀγαπωμένοις
akuzativ ἀγαπώμενον ἀγαπωμένην ἀγαπώμενον ἀγαπωμένους ἀγαπωμένας ἀγαπώμεναSlovesa ε-kmenová

Participium prézenta akt.singulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ ποιῶν ποιοῦσα ποιοῦν ποιοῦντες ποιοῦσαι ποιοῦντα
genitiv ποιοῦντος ποιούσης ποιοῦντος ποιούντων ποιουσῶν ποιούντων
dativ ποιοῦντι ποιούσῃ ποιοῦντι ποιοῦσι ποιούσαις ποιοῦσι
akuzativ ποιοῦντα ποιοῦσαν ποιοῦν ποιοῦντας ποιούσας ποιοῦνταParticipium prézenta medio-pasivasingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ ποιούμενος ποιουμένη ποιούμενον ποιούμενοι ποιούμεναι ποιούμενα
genitiv ποιουμένου ποιουμένης ποιουμένου ποιουμένων ποιουμένων ποιουμένων
dativ ποιουμένῳ ποιουμένῃ ποιουμένῳ ποιουμένοις ποιουμέναις ποιουμένοις
akuzativ ποιούμενον ποιουμένην ποιούμενον ποιουμένους ποιουμένας ποιούμεναSlovesa ο-kmenová

Participium prézenta akt.singulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ πληρῶν πληροῦσα πληροῦν πληροῦντες πληροῦσαι πληροῦντα
genitiv πληροῦντος πληρούσης πληροῦντος πληρούντων πληρουσῶν πληρούντων
dativ πληροῦντι πληρούσῃ πληροῦντι πληροῦσι πληρούσαις πληροῦσι
akuzativ πληροῦντα πληροῦσαν πληροῦν πληροῦντας πληρούσας πληροῦνταParticipium prézenta medio-pasivasingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ πληρούμενος πληρουμένη πληρούμενον πληρούμενοι πληρούμεναι πληρούμενα
genitiv πληρουμένου πληρουμένης πληρουμένου πληρουμένων πληρουμένων πληρουμένων
dativ πληρουμένῳ πληρουμένῃ πληρουμένῳ πληρουμένοις πληρουμέναις πληρουμένοις
akuzativ πληρούμενον πληρουμένην πληρούμενον πληρουμένους πληρουμένας πληρούμεναÚkol: Ověřte, jak se v jednotlivých tvarech uplatňují pravidla stahování samohlásek.Participium futura

Participia futura se v Novém zákoně téměř nevyskytují, proto se jimi nebudeme šířeji zabývat. Řekněme si jen ve stručnosti, že v řečtině existovala a že se jejich tvary tvořily stejnými koncovkami jako u participia prézenta, ale od futurálního kmene: λύσων, λύσουσα, λῦσον a λυσόμενος, λυσομένη, λυσόμενον a podobně u dalších typů futurálních kmenů.Participium aoristu aktiva a media

Aorist silný

Participium se u aoristu silného akt. i med. tvoří stejnými koncovkami, jakými se příslušné tvary tvoří v prézentu.

Participium aoristu aktivasingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ φυγών φυγοῦσα φυγόν φυγόντες φυγοῦσαι φυγόντα
genitiv φυγόντος φυγούσης φυγόντος φυγόντων φυγουσῶν φυγόντων
dativ φυγόντι φυγούσῃ φυγόντι φυγοῦσι φυγούσαις φυγοῦσι
akuzativ φυγόντα φυγοῦσαν φυγόν φυγόντας φυγούσας φυγόνταParticipium aoristu mediasingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ γενόμενος γενομένη γενόμενον γενόμενοι γενόμεναι γενόμενα
genitiv γενομένου γενομένης γενομένου γενομένων γενομένων γενομένων
dativ γενομένῳ γενομένῃ γενομένῳ γενομένοις γενομέναις γενομένοις
akuzativ γενόμενον γενομένην γενόμενον γενομένους γενομένας γενόμεναAorist slabý

Participium slabého aoristu aktivního se skloňuje naprosto stejně jako adjektivum πᾶς, πᾶσα, πᾶν.

Úkol: Srovnejte deklinaci následujících participií aoristu aktiva a adjektiva πᾶς, πᾶσα, πᾶν v kapitole 3. deklinace -ντ-kmeny.Slovesa samohlásková nestažená a souhlásková ražená

Participium aoristu aktiva

singulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ λύσας λύσασα λῦσαν λύσαντες λύσασαι λύσαντα
genitiv λύσαντος λυσάσης λύσαντος λυσάντων λυσασῶν λυσάντων
dativ λύσαντι λυσάσῃ λύσαντι λύσασι λυσάσαις λύσασι
akuzativ λύσαντα λύσασαν λῦσαν λύσαντας λυσάσας λύσανταParticipium aoristu mediasingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ λυσάμενος λυσαμένη λυσάμενον λυσάμενοι λυσάμεναι λυσάμενα
genitiv λυσαμένου λυσαμένης λυσαμένου λυσαμένων λυσαμένων λυσαμένων
dativ λυσαμένῳ λυσαμένῃ λυσαμένῳ λυσαμένοις λυσαμέναις λυσαμένοις
akuzativ λυσάμενον λυσαμένην λυσάμενον λυσαμένους λυσαμένας λυσάμεναSlovesa plynná a nosová

Participium aoristu aktivasingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ μείνας μείνασα μεῖναν μείναντες μείνασαι μείναντα
genitiv μείναντος μεινάσης μείναντος μεινάντων μεινασῶν μεινάντων
dativ μείναντι μεινάσῃ μείναντι μείνασι μεινάσαις μείνασι
akuzativ μείναντα μείνασαν μεῖναν μείναντας μεινάσας μείνανταParticipium aoristu mediasingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ κρινάμενος κριναμένη κρινάμενον κρινάμενοι κρινάμεναι κρινάμενα
genitiv κριναμένου κριναμένης κριναμένου κριναμένων κριναμένων κριναμένων
dativ κριναμένῳ κριναμένῃ κριναμένῳ κριναμένοις κριναμέναις κριναμένοις
akuzativ κρινάμενον κριναμένην κρινάμενον κριναμένους κριναμένας κρινάμεναSlovesa samohlásková stažená

Participium aoristu aktivasingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ ποιήσας ποιήσασα ποιῆσαν ποιήσαντες ποιήσασαι ποιήσαντα
genitiv ποιήσαντος ποιησάσης ποιήσαντος ποιησάντων ποιησασῶν ποιησάντων
dativ ποιήσαντι ποιησάσῃ ποιήσαντι ποιήσασι ποιησάσαις ποιήσασι
akuzativ ποιήσαντα ποιήσασαν ποιῆσαν ποιήσαντας ποιησάσας ποιήσανταParticipium aoristu mediasingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ ποιησάμενος ποιησαμένη ποιησάμενον ποιησάμενοι ποιησάμεναι ποιησάμενα
genitiv ποιησαμένου ποιησαμένης ποιησαμένου ποιησαμένων ποιησαμένων ποιησαμένων
dativ ποιησαμένῳ ποιησαμένῃ ποιησαμένῳ ποιησαμένοις ποιησαμέναις ποιησαμένοις
akuzativ ποιησάμενον ποιησαμένην ποιησάμενον ποιησαμένους ποιησαμένας ποιησάμεναParticipium aoristu pasiva

Participium aoristu pasivního se v maskulinu a v neutru skloňuje jako substantiva -ντ kmenů (viz příslušnou kapitolu 3. deklinace), ve femininu podle substantiv 1. deklinace vzoru δόξα, -ης (viz kapitola 1. deklinace feminin).

Participium aoristu slabéhosingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ λυ-θείς λυ-θεῖσα λυ-θέν λυ-θέντες λυ-θεῖσαι λυ-θέντα
genitiv λυ-θέντος λυ-θείσης λυ-θέντος λυ-θέντων λυ-θεισῶν λυ-θέντων
dativ λυ-θέντι λυ-θείσῃ λυ-θέντι λυ-θεῖσι(ν) λυ-θείσαις λυ-θεῖσι(ν)
akuzativ λυ-θέντα λυ-θεῖσαν λυ-θέν λυ-θέντας λυ-θείσας λυ-θένταParticipium aoristu silnéhosingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ γραφ-είς γραφ-εῖσα γραφ-έν γραφ-έντες γραφ-εῖσαι γραφ-έντα
genitiv γραφ-έντος γραφ-είσης γραφ-έντος γραφ-έντων γραφ-εισῶν γραφ-έντων
dativ γραφ-έντι γραφ-είσῃ γραφ-έντι γραφ-εῖσι(ν) γραφ-είσαις γραφ-εῖσι(ν)
akuzativ γραφ-έντα γραφ-εῖσαν γραφ-έν γραφ-έντας γραφ-είσας γραφ-ένταParticipium prostokmenného aoristu

Participium aor. akt. slovesa βαίνω

Participium prostokmenného aoristu slovesa βαίνω a jeho složenin se skloňuje obdobně jako adjektivum πᾶς, πᾶσα, πᾶν.


singulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ βάς βᾶσα βάν βάντες βᾶσαι βάντα
genitiv βάντος βάσης βάντος βάντων βασῶν βάντων
dativ βάντι βάσῃ βάντι βᾶσι βάσαις βᾶσι
akuzativ βάντα βᾶσαν βάν βάντας βάσας βάντα

Úkol: Srovnejte deklinaci tohoto participia s deklinací adjektiva πᾶς, πᾶσα, πᾶν v kapitole -ντ-kmeny 3. deklinace.Participium aor. akt. slovesa γινώσκω


singulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ γνούς γνοῦσα γνόν γνόντες γνοῦσαι γνόντα
genitiv γνόντος γνούσης γνόντος γνόντων γνουσῶν γνόντων
dativ γνόντι γνούσῃ γνόντι γνοῦσι γνούσαις γνοῦσι
akuzativ γνόντα γνοῦσαν γνόν γνόντας γνούσας γνόνταParticipium perfekta

Participium perfekta aktiva

Participium perfekta aktiva se v mužském a středním rodě skloňuje jako substantivum "3. deklinace ( kmeny), v ženském rodě jako substantivum 1. deklinace (vzor δόξα, -ης). Všimněte si, že genitiv a dativ singuláru feminin mají zakončení -ης, -ῃ, jako kdyby nepředcházelo iota (typ alfa impurum).

Participium perfekta slabého

pád singulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ λελυκώς λελυκυῖα λελυκός λελυκότες λελυκυῖαι λελυκότα
genitiv λελυκότος λελυκυίης λελυκότος λελυκότων λελυκυιῶν λελυκότων
dativ λελυκότι λελυκυίῃ λελυκότι λελυκόσι(ν) λελυκυίαις λελυκόσι(ν)
akuzativ λελυκότα λελυκυῖαν = nom. λελυκότας λελυκυίας = nom.Participium perfekta silného

pád singulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ γεγραφώς γεγραφυῖα γεγραφός γεγραφότες γεγραφυῖαι γεγραφότα
genitiv γεγραφότος γεγραφυίης γεγραφότος γεγραφότων γεγραφυιῶν γεγραφότων
dativ γεγραφότι γεγραφυίῃ γεγραφότι γεγραφόσι(ν) γεγραφυίαις γεγραφόσι(ν)
akuzativ γεγραφότα γεγραφυῖαν = nom. γεγραφότας γεγραφυίας = nom.Participium perfekta medio-pasiva

Participium perfekta medio-pasiva se tvoří od kmene medio-pasivního perfekta koncovkami -μένος pro maskulinum, -μένη pro femininum a -μένον pro neutrum. Toto participium má tedy obdobné tvary jako známá trojvýchodná adjektiva 1. a 2. deklinace, a proto zde jen shrnujeme základní formy nominativu singuláru:

participium u sloves: m. f. n.
samohláskových λελυμένος λελυμένη λελυμένον
souhláskových retných γεγραμμένος γεγραμμένη γεγραμμένον
zubných πεπεισμένος πεπεισμένη πεπεισμένον
zadopatrových πεπραγμένος πεπραγμένη πεπραγμένον
plynných ἠγγελμένος ἠγγελμένη ἠγγελμένον

Zapamatujte si: Specifickým příznakem participia perfekta medio-pasiva je přízvuk, který stojí vždy na slabice -μέ-, což napomáhá k rychlé identifikaci tvaru jakožto tvaru perfektního.Participia athematických sloves

Participium prézenta

Participia prézenta aktiva jsou v maskulinu a neutru ντ-kmeny, ve femininu se skloňují podle vzoru δόξα. Participia prézenta medio-pasiva mají stejná zakončení jako ostatní mediální participia (-μενος, -η, -ον) a ani jejich skloňování se ničím neliší. Tyto koncovky se připojují přímo za kmenovou samohlásku.

Participium prézenta aktiva slovesa δίδωμι:singulár plurál
m. f. n. m.

f. n.
nominativ διδούς διδοῦσα διδούν διδόντες διδοῦσαι διδόντα
genitiv διδόντος διδούσης διδόντος διδόντων διδουσῶν διδόντων
dativ διδόντι διδούσῃ διδόντι διδοῦσι διδούσαις διδοῦσι
akuzativ διδόντα διδοῦσαν διδούν διδόντας διδούσας διδόντα

Poznámka: Srovnejte s participiem aoristu slovesa γινώσκω.Participium prézenta aktiva slovesa τίθημιsingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ τιθείς τιθεῖσα τιθέν τιθέντες τιθεῖσαι τιθέντα
genitiv τιθέντος τιθείσης τιθέντος τιθέντων τιθεισῶν τιθέντων
dativ τιθέντι τιθείσῃ τιθέντι τιθεῖσι τιθείσαις τιθεῖσι
akuzativ τιθέντα τιθεῖσαν τιθέν τιθέντας τιθείσας τιθέντα

Poznámka: Srovnejte s participiem aoristu pasivního.Participium prézenta aktiva slovesa ἀφίημιsingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ ἀφιείς ἀφιεῖσα ἀφιέν ἀφιέντες ἀφιεῖσαι ἀφιέντα
genitiv ἀφιέντος ἀφιείσης ἀφιέντος ἀφιέντων ἀφιεισῶν ἀφιέντων
dativ ἀφιέντι ἀφιείσῃ ἀφιέντι ἀφιεῖσι ἀφιείσαις ἀφιεῖσι
akuzativ ἀφιέντα ἀφιεῖσαν ἀφιέν ἀφιέντας ἀφιείσας ἀφιέντα

Poznámka: Srovnejte s participiem aoristu pasivního.Participium prézenta aktiva slovesa ἵστημιsingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ ἱστάς ἱστᾶσα ἱστάν ἱστάντες ἱστᾶσαι ἱστάντα
genitiv ἱστάντος ἱστάσης ἱστάντος ἱστάντων ἱστασῶν ἱστάντων
dativ ἱστάντι ἱστάσῃ ἱστάντι ἱστᾶσι ἱστάσαις ἱστᾶσι
akuzativ ἱστάντα ἱστᾶσαν ἱστάν ἱστάντας ἱστάσας ἱστάντα

Poznámka: Srovnejte s participiem aktivního aoristu slabého.Participium prézenta medio-pasiva slovesa δίδωμιsingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ διδόμενος διδομένη διδόμενον διδόμενοι διδόμεναι διδόμενα
genitiv διδομένου διδομένης διδομένου διδομένων διδομένων διδομένων
dativ διδομένῳ διδομένῃ διδομένῳ διδομένοις διδομέναις διδομένοις
akuzativ διδόμενον διδομένην διδόμενον διδομένους διδομένας διδόμεναParticipium prézenta medio-pasiva slovesa τίθημιsingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ τιθέμενος τιθεμένη τιθέμενον τιθέμενοι τιθέμεναι τιθέμενα
genitiv τιθεμένου τιθεμένης τιθεμένου τιθεμένων τιθεμένων τιθεμένων
dativ τιθεμένῳ τιθεμένῃ τιθεμένῳ τιθεμένοις τιθεμέναις τιθεμένοις
akuzativ τιθέμενον τιθεμένην τιθέμενον τιθεμένους τιθεμένας τιθέμεναParticipium prézenta medio-pasiva slovesa ἀφίημιsingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ ἀφιέμενος ἀφιεμένη ἀφιέμενον ἀφιέμενοι ἀφιέμεναι ἀφιέμενα
genitiv ἀφιεμένου ἀφιεμένης ἀφιεμένου ἀφιεμένων ἀφιεμένων ἀφιεμένων
dativ ἀφιεμένῳ ἀφιεμένῃ ἀφιεμένῳ ἀφιεμένοις ἀφιεμέναις ἀφιεμένοις
akuzativ ἀφιέμενον ἀφιεμένην ἀφιέμενον ἀφιεμένους ἀφιεμένας ἀφιέμεναParticipium prézenta medio-pasiva slovesa ἵστημιsingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ ἱστάμενος ἱσταμένη ἱστάμενον ἱστάμενοι ἱστάμεναι ἱστάμενα
genitiv ἱσταμένου ἱσταμένης ἱσταμένου ἱσταμένων ἱσταμένων ἱσταμένων
dativ ἱσταμένῳ ἱσταμένῃ ἱσταμένῳ ἱσταμένοις ἱσταμέναις ἱσταμένοις
akuzativ ἱστάμενον ἱσταμένην ἱστάμενον ἱσταμένους ἱσταμένας ἱστάμεναParticipium prézenta slovesa εἰμί, εἶναι

Participium prézentu slovesa εἰμί, εἶναι se skloňuje stejně jako participium prézentu aktiva slovesa λύω. Tvary tohoto participia se rovnají koncovkám participia prézenta aktiva s jemným přídechem:singulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ ὤν οὖσα ὄν ὄντες οὖσαι ὄντα
genitiv ὄντος οὔσης ὄντος ὄντων οὐσῶν ὄντων
dativ ὄντι οὔσῃ ὄντι οὖσι οὔσαις οὖσι
akuzativ ὄντα οὖσαν ὄν ὄντας οὔσας ὄνταParticipium prézenta sloves ný-ových

Participium prézenta aktivasingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ δεικνύς δεικνῦσα δεικνύν δεικνύντες δεικνῦσαι δεικνύντα
genitiv δεικνύντος δεικνύσης δεικνύντος δεικνύντων δεικνυσῶν δεικνύντων
dativ δεικνύντι δεικνύσῃ δεικνύντι δεικνῦσι δεικνύσαις δεικνῦσι
akuzativ δεικνύντα δεικνῦσαν δεικνύν δεικνύντας δεικνύσας δεικνύνταParticipium prézenta medio-pasivasingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ δεικνύμενος δεικνυμένη δεικνύμενον δεικνύμενοι δεικνύμεναι δεικνύμενα
genitiv δεικνυμένου δεικνυμένης δεικνυμένου δεικνυμένων δεικνυμένων δεικνυμένων
dativ δεικνυμένῳ δεικνυμένῃ δεικνυμένῳ δεικνυμένοις δεικνυμέναις δεικνυμένοις
akuzativ δεικνύμενον δεικνυμένην δεικνύμενον δεικνυμένους δεικνυμένας δεικνύμεναParticipium prézenta dalších sloves

Participium prézenta slovesa δύναμαι, -σθαιsingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ δυνάμενος δυναμένη δυνάμενον δυνάμενοι δυνάμεναι δυνάμενα
genitiv δυναμένου δυναμένης δυναμένου δυναμένων δυναμένων δυναμένων
dativ δυναμένῳ δυναμένῃ δυναμένῳ δυναμένοις δυναμέναις δυναμένοις
akuzativ δυνάμενον δυναμένην δυνάμενον δυναμένους δυναμένας δυνάμεναTvary slovesa κεῖμαι, -σθαιsingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ κείμενος κειμένη κείμενον κείμενοι κείμεναι κείμενα
genitiv κειμένου κειμένης κειμένου κειμένων κειμένων κειμένων
dativ κειμένῳ κειμένῃ κειμένῳ κειμένοις κειμέναις κειμένοις
akuzativ κείμενον κειμένην κείμενον κειμένους κειμένας κείμεναTvary slovesa κάθημαι, -σθαιsingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ καθήμενος καθημένη καθήμενον καθήμενοι καθήμεναι καθήμενα
genitiv καθημένου καθημένης καθημένου καθημένων καθημένων καθημένων
dativ καθημένῳ καθημένῃ καθημένῳ καθημένοις καθημέναις καθημένοις
akuzativ καθήμενον καθημένην καθήμενον καθημένους καθημένας καθήμεναParticipia aoristu

Participium aoristu aktiva

Participia aoristu aktiva jsou v maskulinu a neutru ντ-kmeny, ve femininu se skloňují vždy podle vzoru δόξα.

Participium aoristu aktiva slovesa δίδωμιsingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ δούς δοῦσα δόν δόντες δοῦσαι δόντα
genitiv δόντος δούσης δόντος δόντων δουσῶν δόντων
dativ δόντι δούσῃ δόντι δοῦσι δούσαις δοῦσι
akuzativ δόντα δοῦσαν δόν δόντας δούσας δόνταParticipium aoristu aktiva slovesa τίθημιsingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ θείς θεῖσα θέν θέντες θεῖσαι θέντα
genitiv θέντος θείσης θέντος θέντων θεισῶν θέντων
dativ θέντι θείσῃ θέντι θεῖσι θείσαις θεῖσι
akuzativ θέντα θεῖσαν θέν θέντας θείσας θένταParticipium aoristu aktiva slovesa ἀφίημιsingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ ἀφείς ἀφεῖσα ἀφέν ἀφέντες ἀφεῖσαι ἀφέντα
genitiv ἀφέντος ἀφείσης ἀφέντος ἀφέντων ἀφεισῶν ἀφέντων
dativ ἀφέντι ἀφείσῃ ἀφέντι ἀφεῖσι ἀφείσαις ἀφεῖσι
akuzativ ἀφέντα ἀφεῖσαν ἀφέν ἀφέντας ἀφείσας ἀφένταParticipium aoristu aktiva slovesa ἵστημιsingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ στήσας στήσασα στῆσαν στήσαντες στησᾶσαι στήσαντα
genitiv στήσαντος στησάσης στήσαντος στησάντων στησασῶν στησάντων
dativ στήσαντι στασάσῃ στήσαντι στήσασι στησάσαις στήσασι
akuzativ στήσαντα στήσασαν στῆσαν στήσαντας στησάσας στήσανταParticipium aoristu media

Participia aoristu media mají stejná zakončení jako ostatní mediální participia (-μενος, -η, -ον) a ani jejich skloňování se ničím neliší. Tyto koncovky se připojují přímo ke kmenové samohlásce.

Participium aoristu media slovesa δίδωμιsingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ δόμενος δομένη δόμενον δόμενοι δόμεναι δόμενα
genitiv δομένου δομένης δομένου δομένων δομένων δομένων
dativ δομένῳ δομένῃ δομένῳ δομένοις δομέναις δομένοις
akuzativ δόμενον δομένην δόμενον δομένους δομένας δόμεναParticipium aoristu media slovesa τίθημιsingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ θέμενος θεμένη θέμενον θέμενοι θέμεναι θέμενα
genitiv θεμένου θεμένης θεμένου θεμένων θεμένων θεμένων
dativ θεμένῳ θεμένῃ θεμένῳ θεμένοις θεμέναις θεμένοις
akuzativ θέμενον θεμένην θέμενον θεμένους θεμένας θέμεναParticipium aoristu media slovesa ἀφίημιsingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ ἀφέμενος ἀφεμένη ἀφέμενον ἀφέμενοι ἀφέμεναι ἀφέμενα
genitiv ἀφεμένου ἀφεμένης ἀφεμένου ἀφεμένων ἀφεμένων ἀφεμένων
dativ ἀφεμένῳ ἀφεμένῃ ἀφεμένῳ ἀφεμένοις ἀφεμέναις ἀφεμένοις
akuzativ ἀφέμενον ἀφεμένην ἀφέμενον ἀφεμένους ἀφεμένας ἀφέμεναParticipium aoristu media slovesa ἵστημιsingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ στησάμενος στησαμένη στησάμενον στησάμενοι στησάμεναι στησάμενα
genitiv στησαμένου στησαμένης στησαμένου στησαμένων στησαμένων στησαμένων
dativ στησαμένῳ στησαμένῃ στησαμένῳ στησαμένοις στησαμέναις στησαμένοις
akuzativ στησάμενον στησαμένην στησάμενον στησαμένους στησαμένας στησάμεναParticipium aoristu pasiva

Participia aoristu pasiva jsou v maskulinu a neutru ντ-kmeny, ve femininu se skloňují vždy podle vzoru δόξα.

Participium aoristu pasiva slovesa δίδωμιsingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ δοθείς δοθεῖσα δοθέν δοθέντες δοθεῖσαι δοθέντα
genitiv δοθέντος δοθείσης δοθέντος δοθέντων δοθεισῶν δοθέντων
dativ δοθέντι δοθείσῃ δοθέντι δοθεῖσι δοθείσαις δοθεῖσι
akuzativ δοθέντα δοθεῖσαν δοθέν δοθέντας δοθείσας δοθένταParticipium aoristu pasiva slovesa τίθημιsingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ τεθείς τεθεῖσα τεθέν τεθέντες τεθεῖσαι τεθέντα
genitiv τεθέντος τεθείσης τεθέντος τεθέντων τεθεισῶν τεθέντων
dativ τεθέντι τεθείσῃ τεθέντι τεθεῖσι τεθείσαις τεθεῖσι
akuzativ τεθέντα τεθεῖσαν τεθέν τεθέντας τεθείσας τεθένταParticipium aoristu pasiva slovesa ἀφίημιsingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ ἀφεθείς ἀφεθεῖσα ἀφεθέν ἀφεθέντες ἀφεθεῖσαι ἀφεθέντα
genitiv ἀφεθέντος ἀφεθείσης ἀφεθέντος ἀφεθέντων ἀφεθεισῶν ἀφεθέντων
dativ ἀφεθέντι ἀφεθείσῃ ἀφεθέντι ἀφεθεῖσι ἀφεθείσαις ἀφεθεῖσι
akuzativ ἀφεθέντα ἀφεθεῖσαν ἀφεθέν ἀφεθέντας ἀφεθείσας ἀφεθένταParticipium aoristu pasiva slovesa ἵστημιsingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ σταθείς σταθεῖσα σταθέν σταθέντες σταθεῖσαι σταθέντα
genitiv σταθέντος σταθείσης σταθέντος σταθέντων σταθεισῶν σταθέντων
dativ σταθέντι σταθείσῃ σταθέντι σταθεῖσι σταθείσαις σταθεῖσι
akuzativ σταθέντα σταθεῖσαν σταθέν σταθέντας σταθείσας σταθένταParticipium intranzitivního aoristu aktiva slovesa ἵστημιsingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ στᾶς στᾶσα στάν στάντες στᾶσαι στάντα
genitiv στάντος στάσης στάντος στάντων στασῶν στάντων
dativ στάντι στάσῃ στάντι στᾶσι στάσαις στᾶσι
akuzativ στάντα στᾶσαν στάν στάντας στάσας στάνταParticipium perfekta

Participium perfekta aktiva

Participia perfekta aktiva těchto athematických sloves se tvoří a skloňují stejně jako participia perfekta pravidelných thematických sloves: v maskulinu a neutru jsou to τ-kmeny, ve femininu se skloňují podle vzoru ἡμέρα.

Participium perfekta aktiva slovesa δίδωμιsingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ δεδωκώς δεδωκυῖα δεδωκός δεδωκότες δεδωκυῖαι δεδωκότα
genitiv δεδωκότος δεδωκυίας δεδωκότος δεδωκότων δεδωκυιῶν δεδωκότων
dativ δεδωκότι δεδωκυίᾳ δεδωκότι δεδωκόσι δεδωκυίαις δεδωκόσι
akuzativ δεδωκότα δεδωκυῖαν δεδωκός δεδωκότας δεδωκυίας δεδωκόταParticipium perfekta aktiva slovesa τίθημιsingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ τεθηκώς τεθηκυῖα τεθηκός τεθηκότες τεθηκυῖαι τεθηκότα
genitiv τεθηκότος τεθηκυίας τεθηκότος τεθηκότων τεθηκυιῶν τεθηκότων
dativ τεθηκότι τεθηκυίᾳ τεθηκότι τεθηκόσι τεθηκυίαις τεθηκόσι
akuzativ τεθηκότα τεθηκυῖαν τεθηκός τεθηκότας τεθηκυίας τεθηκόταParticipium perfekta aktiva slovesa ἵστημιsingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ ἑστηκώς ἑστηκυῖα ἑστηκός ἑστηκότες ἑστηκυῖαι ἑστηκότα
genitiv ἑστηκότος ἑστηκυίας ἑστηκότος ἑστηκότων ἑστηκυιῶν ἑστηκότων
dativ ἑστηκότι ἑστηκυίᾳ ἑστηκότι ἑστηκόσι ἑστηκυίαις ἑστηκόσι
akuzativ ἑστηκότα ἑστηκυῖαν ἑστηκός ἑστηκότας ἑστηκυίας ἑστηκότα

Poznámka: Kromě uvedeného participia se užívá ještě participium od prostokmenného perfekta (ἑστώς, ἑστῶσα, ἑστός), které se skloňuje obdobně.Participia perfekta media

Participia perfekta media mají stejná zakončení jako ostatní mediální participia perfekta (-μένος, -η, -ον) a ani jejich skloňování se ničím neliší. Tyto koncovky se připojují k prostému kmeni, od něhož se tvoří také indikativ perfekta media.

Participium perfekta media slovesa δίδωμιsingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ δεδομένος δεδομένη δεδομένον δεδομένοι δεδομέναι δεδομένα
genitiv δεδομένου δεδομένης δεδομένου δεδομένων δεδομένων δεδομένων
dativ δεδομένῳ δεδομένῃ δεδομένῳ δεδομένοις δεδομέναις δεδομένοις
akuzativ δεδομένον δεδομένην δεδομένον δεδομένους δεδομένας δεδομέναParticipium perfekta media slovesa τίθημιsingulár plurál
m. f. n. m. f. n.
nominativ τεθειμένος τεθειμένη τεθειμένον τεθειμένοι τεθειμέναι τεθειμένα
genitiv τεθειμένου τεθειμένης τεθειμένου τεθειμένων τεθειμένων τεθειμένων
dativ τεθειμένῳ τεθειμένῃ τεθειμένῳ τεθειμένοις τεθειμέναις τεθειμένοις
akuzativ τεθειμένον τεθειμένην τεθειμένον τεθειμένους τεθειμένας τεθειμένα

Poznámka: Vynecháváme zde celé participium perfekta aktiva i media slovesa ἀφίημι (ἀφεικώς, ἀφειμένος ), protože se v Novém zákoně nevyskytují, a participium perfekta media slovesa ἵστημι, které v perfektu mediální tvary nemá.