Jste zde

Athematická slovesa

Athematická slovesa jsou taková slovesa, která nemají v prézentu a imperfektu kmen rozšířený o tzv. thematický neboli kmenový vokál. Thematický vokál je samohláska ε, nebo o, která je součástí prézentního kmene tzv. thematických sloves.

  • Např. λύω je thematické sloveso, tj. má thematický (kmenový) vokál (λύ-ο-μεν; λύ-ε-τε). Thematická slovesa mají v 1. os. sg. koncovku -ω
  • Naopak εἰμί je athematické sloveso, tj. nemá thematický (kmenový) vokál (ἐσ-μέν, ἐσ-τέ). Athematická slovesa mají v 1. os. sg. koncovku -μι

Athematická slovesa vykazují některé další zvláštnosti, takže je můžeme brát jako slovesa nepravidelná.

Primární (prézentní) osobní přípony athematických sloves

osoba aktivum medium
singulár plurál singulár plurál
1. -μι -μεν -μαι -μεθα
2. -τε -σαι -σθε
3. -σι -ασι -ται -νται