Jste zde

Konjunktiv prézenta dalších sloves

Konjunktiv prézenta slovesa δύναμαι, -σθαι

osoba singulár plurál
1. δύν-ωμαι δυν-ώμεθα
2. δύν-ῃ δύν-ησθε
3. δύν-ηται δύν-ωνται

Zapamatujte si: V konjunktivu prézenta slovesa δύναμαι jsou obvyklé koncovky konjunktivu, před nimiž mizí α na konci kmene.Konjunktiv prézenta slovesa κάθημαι, -σθαι

osoba singulár plurál
1. καθ-ῶμαι καθ-ώμεθα
2. καθ-ῇ καθ-ῆσθε
3. καθ-ῆται καθ-ῶνται

Poznámka: Konjunktiv prézenta slovesa κεῖ-μαι se v Novém zákoně nevyskytuje vůbec a v jiných textech pouze ve 3. osobách, a to jen velice zřídka.