Jste zde

Prostokmenný aorist

Některá slovesa tvoří aorist od prostého kmene a bez thematického vokálu. V Novém zákoně se vyskytují tři z nich: βαίνω, χαίρω, γινώσκω.

Koncovky prostokmenných aoristů jsou u jednotlivých sloves většinou stejné, avšak protože kmenové samohlásky před koncovkou jsou odlišné, takže tvary vypadají různě, budeme tu koncovky uvádět pro βαίνω a γινώσκω zvlášť. Prostokmenný aorist slovesa χαίρω se skloňuje obdobně jako βαίνω: jeho 1. os. sg. ind. aor. akt. je ἐ-χάρη-ν.Indikativ prostokmenných aoristů

osoba βαίνω γινώσκω
singulár plurál singulár plurál
1. ἔ-βη-ν ἔ-βη-μεν ἔ-γνω-ν ἔ-γνω-μεν
2. ἔ-βη-ς ἔ-βη-τε ἔ-γνω-ς ἔ-γνω-τε
3. ἔ-βη ἔ-βη-σαν ἔ-γνω ἔ-γνω-σαν

Poznámka: Sloveso βαίνω se vyskytuje v pozdější řečtině jen ve složeninách (ἀναβαίνω - vystupuji vzhůru, καταβαίνω - sestupuji)

Úkol: Všimněte si shod a rozdílů mezi koncovkami indikativu aoristu aktiva obou sloves a koncovkami, které se používají v aoristu pasivním.Infinitiv a imperativ prostokmenných aoristůβαίνω γινώσκω
infinitiv aoristu βῆ-ναι γνῶ-ναι
2. osoba imperativu aoristu sg. βῆ-θι γνῶ-θι
pl. βῆ-τε γνῶ-τε

Úkol: Všimněte si shod a rozdílů mezi koncovkami infinitivu a imperativu aoristu aktiva obou sloves a koncovkami, které se používají v aoristu pasivním.