Jste zde

Aorist

Úkol: Nejprve si zopakujte téma slovesné kmeny z úvodu ke konjugaci.

Aorist se tvoří od aoristového časově-vidového kmene. Jeho systém je ve srovnání se systémem kmene prézentního různorodější. Řecká slovesa mají zpravidla dva aoristové kmeny:

  1. kmen pro aorist aktivní a mediální
  2. kmen pro aorist pasivní

Některá slovesa mají tzv. silné tvary, jiná mají tvary slabé. Rozdíl je tu podobný jako třeba mezi silnými a slabými slovesy v němčině nebo angličtině: u slabých sloves se dají kmeny dalších časů odvodit podle jistých pravidel z kmene prézentního, u silných sloves je třeba se formy těchto kmenů naučit - jsou nepravidelné. V tabulce je schematický přehled systému řeckého aoristu.

systém řeckého aoristu
aorist silný aorist slabý
aoristový kmen pasivní kmen aoristový kmen pasivní kmen
tvary aoristu aktivního tvary aoristu mediálního tvary aoristu pasivního tvary aoristu aktivního tvary aoristu mediálního tvary aoristu pasivního