Jste zde

Stažená adjektiva 1. a 2. deklinace

Úkoly

V řečtině se vyskytují adjektiva, která se skloňují podle 1. a 2. deklinace, ale mají tvary se staženými koncovkami. Stažení se ovšem projevuje (nehledíme-li na přízvuk) pouze v koncovkách nom. a ak. sg. m. a n. Tato adjektiva označují většinou látku nebo barvu (χρυσοῦς - "zlatý", σιδηροῦς - "železný").singulár plurál
maskulinum femininum neutrum maskulinum femininum neutrum
nominativ χρυσοῦς χρυσῆ χρυσοῦν χρυσοῖ χρυσαῖ χρυσᾶ
genitiv χρυσοῦ χρυσῆς χρυσοῦ χρυσῶν χρυσῶν χρυσῶν
dativ χρυσῷ χρυσῇ χρυσῷ χρυσοῖς χρυσαῖς χρυσοῖς
akuzativ χρυσοῦν χρυσῆν χρυσοῦν χρυσοῦς χρυσᾶς χρυσᾶStažené adjektivum se skloňováním typu alfa purum:singulár plurál
maskulinum femininum neutrum maskulinum femininum neutrum
nominativ σιδηροῦς σιδηρᾶ σιδηροῦν σιδηροῖ σιδηραῖ σιδηρᾶ
genitiv σιδηροῦ σιδηρᾶς σιδηροῦ σιδηρῶν σιδηρῶν σιδηρῶν
dativ σιδηρῷ σιδηρᾷ σιδηρῷ σιδηροῖς σιδηραῖς σιδηροῖς
akuzativ σιδηροῦν σιδηρᾶν σιδηροῦν σιδηροῦς σιδηρᾶς σιδηρᾶ