Jste zde

Konjunktiv perfekta

Konjunktiv perfekta aktiva

osoba singulár plurál
1. λε-λυ-κ-ὼς (-υῖα, -ὸς) ὦ λε-λυ-κ-ότες (-υῖαι, -ότα) ὦμεν
2. λε-λυ-κ-ὼς (-υῖα, -ὸς) ᾖς λε-λυ-κ-ότες (-υῖαι, -ότα) ἦτε
3. λε-λυ-κ-ὼς (-υῖα, -ὸς) ᾖ λε-λυ-κ-ότες (-υῖαι, -ότα) ὦσι(ν)

Konjunktiv perfekta aktiva se v Novém zákoně vyskytuje většinou ve tvaru analytickém (opisném), tvořeném pomocí participia perfekta aktiva a konjunktivu prézenta od slovesa "být". Klasická řečtina používala tvary syntetické: λε-λύ-κω, λε-λύ-κῃς, λε-λύ-κῃ, λε-λύ-κω-μεν, λε-λύ-κη-τε, λε-λύ-κω-σιν. V konjunktivu perfekta medio-pasiva se užívaly opisné tvary běžně:

Konjunktiv perfekta medio-pasiva

osoba singulár plurál
1. λελυ-μένος, -μένη, -μένον ὦ λελυ-μένοι, -μέναι, -μένα ὦμεν
2. λελυ-μένος ᾖς λελυ-μένοι ἦτε
3. λελυ-μένος ᾖ λελυ-μένοι ὦσι(ν)