Jste zde

Konjunktiv prézenta

Koncovky konjunktivů jsou u všech kmenů stejné. Pouze u α-kmenových a ο-kmenových sloves stažených dochází v konjunktivu prézenta k jejich proměnám v souladu s pravidly stahování samohlásek. U ε-kmenových stažených sloves se koncovky konjunktivu prézenta liší od konjunktivních koncovek sloves nestažených pouze druhem a polohou přízvuku.Slovesa souhlásková a samohlásková nestažená

osoba aktivum medio-pasivum
singulár plurál singulár plurál
1. λύ-ω λύ-ωμεν λύ-ωμαι λυ-ώμεθα
2. λύ-ῃς λύ-ητε λύ-ῃ λύ-ησθε
3. λύ-ῃ λύ-ωσιν λύ-ηται λύ-ωνταιSlovesa samohlásková stažená

osoba aktivum medio-pasivum
singulár plurál singulár plurál
1. ἀγαπῶ
πληρῶ
ποιῶ
ἀγαπῶμεν
πληρῶμεν
ποιῶμεν
ἀγαπῶμαι
πληρῶμαι
ποιῶμαι
ἀγαπώμεθα
πληρώμεθα
ποιώμεθα
2. ἀγαπᾷς
πληροῖς
ποιῇς
ἀγαπᾶτε
πληρῶτε
ποιῆτε
ἀγαπᾷ
πληροῖ
ποιῇ
ἀγαπᾶσθε
πληρῶσθε
ποιῆσθε
3. ἀγαπᾷ
πληροῖ
ποιῇ
ἀγαπῶσιν
πληρῶσιν
ποιῶσιν
ἀγαπᾶται
πληρῶται
ποιῆται
ἀγαπῶνται
πληρῶνται
ποιῶνται

Otázky a úkoly:

  1. Srovnejte, jaké rozdíly v konjunktivních koncovkách působí stahování u jednotlivých kmenů stažených sloves.
  2. V kterých tvarech má u stažených i nestažených sloves konjunktiv stejnou koncovku jako indikativ?