Jste zde

Perfektum aktivní silné

Perfektum silné tvoří hlavně slovesa souhlásková ražená retná a zadopatrová a některá další slovesa. Toto perfektum nemá příznak -κ-. Kmen je často zakončen na aspirátu a někdy se v něm objevují i další změny:

prézens perfektum význam
γράφω γέγραφα napsal jsem (a mám napsáno)
πείθω πέποιθα důvěřuji
γίγνομαι γέγονα stal jsem se (a jsem)
ἔρχομαι ἐλήλυθα přišel jsem (a jsem tady)
λαμβάνω εἴληφα dostal jsem (a mám)

V mnoha případech nelze předvídat, jak perfektní kmen vypadá. Proto se ho učíme v rámci tzv. slovesných stupnic.

Indikativ a infinitiv perfekta silného

Perfektum silné má stejné osobní přípony jako perfektum slabé, tedy: -α, -ας, -ε, -αμεν, -ατε, -ασι(ν).

osoba singulár plurál infinitiv
1. γέγραφ-α - napsal jsem (a mám napsáno) γεγράφα-μεν γεγραφ-έναι
2. γέγραφ-ας γεγράφ-ατε
3. γέγραφ-ε(ν) γεγράφ-ᾱσι(ν)