Jste zde

Futurum a aorist aktiva a media

Futurální a aoristový kmen stažených sloves

Stažená slovesa tvoří podobně jako většina sloves samohláskových aorist slabý. Futurální a aoristový kmen jsou u nich tedy shodné. Tvoří se připojením σ k prézentnímu kmeni a prodloužením kmenové samohlásky, přičemž se u α-kmenů kmenové α změní na η.

slovesa prézentní kmen kmen futura a aoristu
α-kmenová ἀγαπα- ἀγαπησ-
ε-kmenová ποιε- ποιησ-
ο-kmenová πληρο- πληρωσ-Indikativ a infinitiv futura aktiva a media stažených sloves

Úkol: Zopakujte si koncovky futura v kapitole o futuru.

Od uvedených kmenů se všechny tvary futura tvoří pravidelnými koncovkami, a tak bude stačit, když pro názornost uvedeme tvary pouze od jednoho kmene.

osoba indikativ infinitiv
aktivum medium
singulár plurál singulár plurál
1. ἀγαπήσω ἀγαπήσομεν ἀγαπήσομαι ἀγαπησόμεθα akt.

ἀγαπήσ-ειν

med.

ἀγαπήσ-εσθαι
2. ἀγαπήσεις ἀγαπήσετε ἀγαπήσῃ ἀγαπήσεσθε
3. ἀγαπήσει ἀγαπήσουσι ἀγαπήσεται ἀγαπήσονταιPoznámka: Participium futura stejně jako infinitiv futura jsou tvary užívané v koiné jen zřídka. Participium proto ani uvádíme. Tvoří se a skloňuje se stejně jako participium prézenta, základem je však futurální kmen.

Zbývající dva kmeny tvoří futurum analogicky:

slovesa futurum
ε-kmenová ποιήσω...
ο-kmenová πληρώσω...Αorist akt. a med. stažených sloves

Úkol: Zopakujte si koncovky indikativu aoristu slabého.

Indikativ aoristu

Stažená slovesa tvoří tvary aoristu koncovkami aoristu slabého. Indikativ aoristu zařazuje děj do minulosti, a je tedy minulým časem. Stejně jako indikativ imperfekta má proto i indikativ aoristu augment.

Otázky a úkoly:

  1. Jaké dva druhy augmentu znáte a jak vypadají? (viz kapitolu o imperfektu)
  2. Jaký druh augmentu bude mít sloveso ἀγαπῶ a jaký slovesa ποιῶ a πληρῶ?

Protože jsou koncovky aoristu u všech tří kmenů stažených sloves stejné, bude opět stačit, uvedeme-li časování pouze jednoho z nich.

osoba aktivum medium
singulár plurál singulár plurál
1. ἠγάπησα ἠγαπήσαμεν ἠγαπησάμην ἠγαπησάμεθα
2. ἠγάπησας ἠγαπήσατε ἠγαπήσω ἠγαπήσασθε
3. ἠγάπησε ἠγάπησαν ἠγαπήσατο ἠγαπήσαντοImperativ a infinitiv aoristu

Infinitiv, imperativ a participium aoristu neoznačují minulý děj, a proto nemají augment. Tvary jsou stejné jako u slabého aoristu sloves nestažených.aktivum medio-pasivum
infinitiv prézenta ποιῆσαι ποιήσασθαι
2. os. imper.

prézenta
sg. ποίησον ποίησαι
pl. ποιήσατε ποιήσασθεOtázky a úkoly:

  1. Jaký vid vyjadřují všechny tvary aoristu?
  2. Ve kterém tvaru není v koncovce slabika -σα-, charakteristická pro aorist slabý?