Jste zde

Sloveso εἰμί, εἶναι

Sloveso εἰμί, εἶναι ("být") patří mezi nepravidelná slovesa athematická slovesa.

Indikativ, imperativ a infinitiv prézentu

osoba indikativ imperativ infinitiv
singulár plurál singulár plurál
1. εἰμί - jsem ἐσμέν - jsmeεἶναι - být
2. εἶ - jsi ἐστέ - jste ἴσθι - buď ἔστε - buďte
3. ἐστί - je εἰσί - jsouOtázka: Které tvary slovesa εἰμί se navzájem liší jen přízvukem?Konjunktiv prézenta

Konjunktiv prézenta slovesa εἰμί, εἶναι odpovídá koncovkám konjunktivu prézenta nestažených thematických sloves. Všechny jeho tvary mají jemný přídech a průtažný přízvuk na počáteční slabice.

osoba
singulár plurál
1. ὦμεν
2. ᾖς ἦτε
3. ὦσινIndikativ imperfekta

osoba singulár plurál
1. ἤμην ἦμεν / ἤμεθα
2. ἦς / ἦσθα ἦτε
3. ἦν ἦσαν

Poznámka: V 2. sg. a 1. pl. ind. impf. slovesa εἰμί se vyskytují dubletní tvary, které jsou zaměnitelné, tj. významově se od sebe neliší.Indikativ a infinitiv futura

Sloveso εἰμί je ve futuru deponentní. Jeho tvary jsou pravidelné, thematické s výjimkou 3. sg., která thematický vokál nemá.

osoba indikativ infinitiv
singulár plurál
1. ἔσομαι ἐσόμεθα ἔσεσθαι
2. ἔσῃ ἔσεσθε
3. ἔσται ἔσονται