Základy gramatiky novozákonní řečtiny

O této online učebnici

Texty publikované na tomto webu vznikly mírným přepracováním online učebnice, která je součástí multimediálních kurzů řečtiny používaných autorem na Univerzitě Karlově v Praze, Husitské teologické fakultě. Původní učebnice byla tvořena systémem html-souborů. Pro účely zveřejnění na webu H E R M E N E T jsem ji převedl do podoby systematičtější gramatiky. Proto jsem významně upravil jejich hierarchickou strukturu, tak aby vyhovovaly lépe funkci studijní gramatiky, a dále jsem využil fulltextové indexace, aby bylo možno v gramatice lépe vyhledávat.

Text často nese ještě známky svého původního místa v komplexním on-line kurzu. Jeho přizpůsobování není tedy ještě u konce, ale protože se jedná o on-line text, tak to nevadí. Může se přece - a taky se bude - neustále a libovolně dále vyvíjet. Uvítám proto připomínky, korektury nebo návrhy na zlepšení struktury a obsahu. Dále plánuju například přiřazovat ve volných chvílích jednotlivým uzlům kategorie, aby bylo možné je tematicky seskupovat podle různých klíčů.

Volná registrace na tomto webu zatím není možná. Je to nejjednodušší prostředek proti spamerským robotům a zároveň účinnější než capcha (nechci trávit noci mazáním roboticky vygenerovaného spamu v uživatelských profilech a v komentářích). Každého řečtináře, který projeví zájem stránku dotvářet svými komentáři, zaregistruji osobně.

Všechny dotazy, připomínky, korektury a žádosti posílejte prosím kontaktním formulářem.

A ještě praktická poznámka na závěr: Pokud se někomu jednotlivá řecká slova v tabulkách budou dělit na více řádků nebo nějakým jiným způsobem tabulky nabourávat, může to být tím, že používá font, který má větší rozměry než free-font Gentium, pro který jsou tabulky optimalizovány.

... A pokud se zobrazují řecké znaky v technicistním bezpatkovém (pro starou řečtinu nevhodném) fontu Helvetica nebo Arial, tak to znamená, že jsem upgradoval publikační systém a zapomněl jsem v novější verzi grafického tématu upravit kaskádový styl. Připomeňte mi to prosím písemně jako korekturu. :-)