O této online učebnici

Texty publikované na tomto webu vznikly mírným přepracováním online učebnice, která je součástí multimediálních kurzů řečtiny používaných autorem na Univerzitě Karlově v Praze, Husitské teologické fakultě. Původní učebnice byla tvořena systémem html-souborů. Pro účely zveřejnění na webu H E R M E N E T jsem ji převedl do podoby systematičtější gramatiky. Proto jsem významně upravil jejich hierarchickou strukturu, tak aby vyhovovaly lépe funkci studijní gramatiky, a dále jsem využil fulltextové indexace, aby bylo možno v gramatice lépe vyhledávat.

Text často nese ještě známky svého původního místa v komplexním on-line kurzu, což je vidět především na didaktickém strukturování látky (např. konjunktivy a optativy mají vlastní vlákno, místo aby se uváděly u jednotlivých časů). Jedná se však o on-line text, takže to tolik nevadí. Může se přece neustále a libovolně dále vyvíjet. Uvítám proto připomínky, korektury nebo návrhy na zlepšení struktury a obsahu.

Volná registrace na tomto webu zatím není možná. Je to nejjednodušší a nejúčinnější prostředek proti spamerským robotům. Každého řečtináře, který projeví zájem stránku dotvářet svými komentáři, zaregistruji osobně.

Všechny dotazy, připomínky, korektury a žádosti posílejte prosím kontaktním formulářem.

A ještě praktická poznámka na závěr: Pokud se někomu jednotlivá řecká slova v tabulkách budou dělit na více řádků nebo nějakým jiným způsobem tabulky nabourávat, může to být tím, že používá font, který má větší rozměry než free-font Gentium, pro který jsou tabulky optimalizovány.

... A pokud se zobrazují řecké znaky v technicistním bezpatkovém (pro starou řečtinu nevhodném) fontu Helvetica nebo Arial, tak to znamená, že jsem upgradoval publikační systém a zapomněl jsem v novější verzi grafického tématu upravit kaskádový styl. Připomeňte mi to prosím písemně jako korekturu. :-)